try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

Orientación

Departamento de Orientación


 

Documentación Titorias Familias Orientación Académica
       
Novas  Alumnado  Blogue Externo Orientación Blogue 
A Orientación Orientación 
 • A orientación forma parte do proceso educativo, comeza dende o primeiro ano de escolarización e remata ao finalizar as ensinanzas non universitarias.
 • Obxectivo da orientación e proporcionar axuda á persopara quadquira un mellocoñecemento das súas posibilidades e lograr unha adecuada elección e integraciópersoal, escolar, profesional e social.
 • Na orientación participatodos os axentes educativos (titores, orientadores, profesores, alumnado e familias)
 
O Departamento de Orientación   
 • mestras e 1 mestre coa especialidaden PedagoxíaTerapéutica
 • 2 titores/as oprofesores/as da etapdsecundaria
 • 1 Profesor/aFOL
 • 1 Orientador

 Horario de atención do departamento ás familias / Teléfono: 982 82 80 22

Orientador:

venres:

11:45 a12:35 /Solicitar cita paroutro día

PT1:

Martes:

10:25a11:15

PT2:

Xoves:

09:35a10:25

 

Funcións do Departamento de Orientación

 
 • Planificar desenvolveactuacións dreforzdaprendizaxe do alumando que o precise
 • Coordinacos titores/as a elaboraciódPlan dAcciónTitorial.
 • Asesoramentás familias sobre proceso educativo dos seufillos.
 • Asesoramento ao profesorado.
 • Atención e asesoramento a alumnos/as.
 • Orientación académica e profesional.
 • Participanas avaliacións.
 • Atención á diversidade.
 • Avaliacións psicopedagóxicas.
 • Organizacióde actividades dapoio educativo.
 • Organizacióde Agrupamentos Flexibles.
Mapa Conceptual

  


 

 

Distribuir contido