Prácticas realizadas no CACTUS
Dixestión de mostras con microondas focalizado.
Instrumentación:
Cromatografía Líquida de alta resolución acoplada a espectrómetro de masas (HPLC-MS)
Plasma acoplado inductivamente óptico (ICP-OES)
Plasma acoplado inductivamente acoplado a masas (ICP-MS)
Cromatógrafo de Gases (CG)
Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
Microscopio electrónico de barrido (SEM)
Microscopio electrónico de transmisión (TENS)
Experiencia cun espectrómetro de masas. Un "masas" é o instrumentos máis potente en analítica xa que con el se deu o gran salto de poder facer análisis a cegas sen saber  "a priori" o que buscas.
06/02/2019
 
 

Tags: Prácticas