Skip to Content

LAS NACIONALIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada por Alejo García Moreno, profesor de Historia na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade Central (antigo nome da Complutense). Republicano federalista, krausista e amigo de Joaquín Costa, ademais de ser creador e director doutras publicacións relacionadas co Dereito, entre 1880-1882 dirixe esta revista.

Hai constancia indirecta da publicación de 57 números dende o 20 de novembro de 1880 até xaneiro de 1882, aínda que non se conservan na súa totalidade. A parte da nosa colección, só temos constancia doutra colección da revista: na Biblioteca Virtual de Madrid, se ben a súa colección remata no número 46, mentres a nosa chega até o 51. En troques, daqueles exemplares que nos faltan a nós, indicamos a súa ligazón para poder ter a secuencia máis ou menos completa.

 

 

    

 ANO I - Número 1

20 de novembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS: D. José Mª Orense - II. O NOSO PROPÓSITO E O NOSO PROGRAMA - III. CAUSA E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Idem Exterior VI. VARIEDADES - Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

 

 

   

 

ANO I - Número 2

4 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS: D. Francisco Pi y Margall - II. DONDE ESTÁN LOS ANATEMAS? - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. VARIEDADES - Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

  

   

    
 

 ANO I - Número 3

11 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (continuación) - II. O SOÑO DUN ESCRITOR - Capítulos dun libro en xerme - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - IV. CRÓNICA POLITICA - Interior - Exterior - V. VARIEDADES E NOTICIAS - Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira (conclusión) - VI. NOTICIAS TEATRAIS  - VII. ANUNCIOS

   

 


 

ANO I - Número 4

18 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Nicolás Salmerón y Alonso - II. ESTUDIOS FILOSÓFICO-POPULARES - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. CAUSAS CÉLEBRES-INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - Causa de Elvira del Campo muger de Alonso de Moya scriuano vezino de Madridejos - VI. CRÓNICA TEATRAL - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
 

 ANO I - Número 5

 25 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICOS-POLÍTICOS - D. Estanislao Figueras - II. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (continuación) - III. ESTUDIOS FILOSÓFICO-POPULARES - A Razón - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior VI. CAUSAS CÉLEBRES- INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - Causa contra Elvira del Campo muger de Alonso de Moya scriuano vezino de Madridejos - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

 

 

ANO II – Número 6

1 de xaneiro de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

 

   

 

 

 

 ANO II - Número 7

 8 de xaneiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Emilio Castelar y Ripoll - II. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Suiza - Constitucións dos estados rexionais - Constitución do Cantón de Berna - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. CAUSAS CÉLEBRES E INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICÓN. - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

 

 


 

   ANO II - Número 8

 15 de xaneiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Manuel Ruíz Zorrilla - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Indicacións xerais - O individualismo e o comunismo - III. CONFERENCIAS NO CIRCULO DA UNIÓN MERCANTIL - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS (continuación) - Suiza - Constitución do cantón de Berna - V. CRÓNICA POLÍTICA - Exterior - Interior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   

ANO II – Número 9 

22 de xaneiro de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

   

 

 

 ANO II - Número 10

29 de xaneiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICOS-POLÍTICOS. - D. Nicolás Mª Rivero - II. A NOSA DENUNCIA - III. CASTELAR EN AMÉRICOA - IV. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA - V. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escolas furierista (continuación) - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

   

 

   

ANO II - Número 11

6 de febreiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. A CARTA-MANIFESTO DE D. FRANCISCO PI Y MARGALL AOS DEMÓCRATAS HISTÓRICOS DE VALENCIA - III BANQUETES - Os brindis no banquete autonomista de Valencia - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. A NOSA DENUNCIA - Resume dos discursos pronunciados no acto da vista da denuncia do nos periódico

   

    
 

 ANO II - Número 12

19 de febreiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRAFICO-POLÍTICO - D. Cristino Martos - II. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (continuación) - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) - IV. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - ADVERTENCIA - NOTICIAS TEATRAIS

 

 


 

 

 

ANO II - Número 13

26 de febreiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Fernando Garrido - II. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (continuación) - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista - IV. CONSTITUCIÓN DO CANTÓN DOS GRISONES - V. CAUSAS CÉLEBRES E INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - VI. VARIEDADES E NOTICIAS - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. OBRAS DE D. FERNANDO GARRIDO - IX. NOTICIAS TEATRAIS

   

    
 

 ANO II - Número 14

5 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. UNHA SÚPLICA AO SR. DIRECTOR DE COMUNICACIÓNS - III. O GOBERNO ACTUAL E O DECRETO DO 9 DE XANEIRO DE 1875 - IV. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (conclusión) - V. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista - VI. CONSTITUCIÓN DO CANTÓN DOS GRISONES (conclusión) - VII. VARIEDADES E NOTICIAS -  A Unión Democrática en Asturias - VIII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - IX. LIBROS REMITIDOS A ESTA REDACCIÓN - X. NOTICIAS TEATRAIS

   

 


 

   

 ANO II - Número 15

12 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLITICOS - D. Manuel Pedregal - II. CUESTIÓN IMPORTANTÍSIMA - Pactistas e non pactistas - III. CONSTITUCIÓNS  DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Friburgo - IV. VARIEDADES E NOTICIAS -  O Goberno actual e o decreto do 9 de xaneiro d 1876 - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
 

 ANO II - Número 16

19 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II O MATRIMONIO CIVIL E O DECRETO DO SR. CÁRDENAS - III ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista (continuación) - IV. ESTUDIOS FILOSÓFICOS (colaboracións) - Límites na formación do coñecemento - V. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitucion do cantón de Friburgo - VI. VARIEDADES E NOTICIAS - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS

 

 


 

 

 

ANO II - Número 17

26 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. DISCURSO PRONUNCIADO O 20 DE MARZO NA REUNIÓN DOS DEMÓCRATAS AUTONOMISTAS NO TEATRO DE NOVEDADES DE ZARAGOZA POLO SEÑOR PI Y MARGALL - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista (continuación) - III. CARTA MANIFESTO DO SR. FIGUERAS AOS DEMÓCRATAS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS

   

    
 

 ANO II - Número 18

2 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Ángel Fernández de los Ríos - II. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO BANQUETE DEMOCRÁTICO-AUTONOMISTA CELEBRADO NO TEATRO DE SANTANDER O DÍA 27 DE MARZO DE 1881 - III. COMUNICADO DE D. RAMÓN DE GALA -IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Friburgo (conclusión) - V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

 

 


 

   ANO II - Número 19

9 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - O dereito ao traballo. Escola socialista autoritaria - III. PACTISTAS,  NON PACTISTAS E PACTISTAS A MEDIAS - IV CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Vaud - V. VARIEDADES E NOTICIAS - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. LIBROS RECIBIDOS NESTA REDACCIÓN - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

   

    
 

ANO II - Número 20

16 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. José Muro López Salgado - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - O dereito ao traballo. Escola socialista autoritaria - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

 

 

 

ANO II - Número 21

23 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) - III. CARTA DO SR. D. JOSÉ GARCÍA PÉREZ AO SR. DIRECTOR DAS NACIONALIDADES - IV. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO MEETING AUTONOMISTA DE GRANADA - V. VARIEDADES E NOTICIAS - VI. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

   

    
 

ANO II - Número 22

30 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) - II. CARTAS FEDERAIS - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Vaud - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

 

 


 

 

ANO II - Número 23

7 de maio de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Francisco Salmerón y Alonso - II. ESTUDIOS FILOSÓFICO (continuación) - III. VARIEDADES E NOTICIAS - As eleccións de Almería - A gran farsa - Aos electores de Almería - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. NOTICIAS TEATRAIS - VI. ANUNCIOS

   

    

ANO II - Número 24

14 de maio de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - O dereito ao traballo - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Vaud (continuación) - IV. VARIEDADES E NOTICIAS- Documento notable - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

 


 

   

ANO II – Número 25 

21 de maio de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

 

   

 

   

ANO II – Número 26 

28 de maio de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

   

    
 

 

ANO II - Número 27

4 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. A CUESTIÓN DO PACTO - III. OUTRO DISCURSO DO SEÑOR PI Y MARGALL - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - Justicia - V. CRÓNICAS POLITICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

   

 ANO II - Número 28

11 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - II. LA CUESTIÓN DEL PACTO - Introducción - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola Prudhoniana - IV. A LOS FEDERALES DE CÁDIZ Y A TODOS LOS COMITÉS DEL PARTIDO FEDERAL DE ESPAÑA - V. CAUSAS CÉLEBRES - INÉDITAS DEL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. ADVERTENCIA - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

   

 


ANO II - Número 29

19 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO - Como debeu plantexarse se resolverse - II. ESTRACTO DO DISCURSO PRONUNCIADO NO TEATRO PRINCIPAL DA VILA DE CRACIA POLO SR. FRANCISCO PI Y MARGALL - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Valais - IV. CAUSAS CÉLEBRES-INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   

 ANO II - Número 30

25 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLITICOS - D. RAMÓN NOUVILAS Y RAFOLS -II. DISCURSO PRONUNCADO EN CASTELLÓN POR D. FRANCISCO PI Y MARGALL, EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA O DÍA 15 DE XUÑO DE 1881 - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. BIBLIOGRAFÍA - La restauración teocrática - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

 


ANO II - Número 31

2 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola Prudhoniana - III. ESTUDIOS FILOSÓFICOS - IV. DISCURSO PRONUNCIADO POR D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO TEATRO DE ALICANTE O 26 DE XUÑO DE 1881 - V. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Valais - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
   

 ANO II - Número 32

9 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. A CUESTIÓN DO PACTO - Como debeu resolverse - III. ESTUDIOS FILOSÓFICOS (continuación) - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución da república e cantón de Nefchatel - V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. VARIEDADES E NOTICIAS - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 33

 16 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. NOTICIAS BIOGRÁFICO-POLÍTICAS - Mr. Julio Favre - II. ESTUDIOS FILOSÓFICOS - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Nefchatel (continuación) - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - VI. ADVERTENCIA - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 34

 23 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A DISIDENCIA DOS FEDERAIS - II. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS - Escola proudhoniana (continuación) - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 35

 30 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - Leou Gambetta - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola prudhoniana (conclusión) - III. DOS PALABRAS A "EL LIBERAL" - IV. ESTUDIOS FILOSÓFICOS - V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - VI.CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 36

 6 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. DISIDENCIAS FEDERAIS - II. A CUESTIÓN DO PACTO - Rectificación y complemento - III. OUTRA RECTIFICACIÓN - IV. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 37

 13 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - Ernesto Picard - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS  (continuación) - III. OUTRO MANIFESTO CONTRA O SEPARATISMO - IV. CONSTITUCIÓN DA REPÚBLICA E CANTÓN DO TICINO - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior  - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 38

 20 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO (conclusión) - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - III. CONSTITUCIÓNS DA REPÚBLICA E CANTÓN DO TICINO - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V.  CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 39

 27 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO (conclusión) - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (conclusión) - III. CONSTITUCIÓN DA REPÚBLICA E CANTÓN DE XENEBRA - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 40

 3 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. APUNTES BIOGRÁFICO-POLITICOS - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución da República e Cantón de Xenebra - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS

   

    
   ANO II - Número 41

 10 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. UNHA CARTA - III. AS SOCIEDADES COOPERATIVAS NA GRAN BRETAÑA DE 1880 - IV. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. PI Y MARGALLA NO TEATRO E CIRCO DE RIVAS NA TARDE DO 8 DE SETEMBRO DE 1881 - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS.

   

    
   ANO II - Número 42

 17 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - II. REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE XENEBRA - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. BIBLIOGRAFÍA - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS

   

    
   ANO II - Número 43

 24 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. José C. Sorní - II. CARTA DE DON FERNANDO GARRIDO - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Regulamento do Consello Municipal de Xenebra (conclusión) - IV. LEI DOS CONCELLOS E PARROQUIAS DO CANTÓN DE FRIBURGO - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 44

 1 de outrubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. CARTA DE DON FERNANDO GARRIDO - II. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei dos municipios e parroquias do cantón de Friburgo (continuación) - III. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - IV. NOTICIAS TEATRAIS - V. ANUNCIOS

   

    
   

ANO II – Número 45 

28 de maio de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

   

    ANO II - Número 46

 15 de outubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. OUTRA CARTA DO SEÑOR GARRIDO - II. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS - Casas para obreiros en Alcalá de Henares - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei sobre a organización comunal de Berna - Lei sobre a extensión do dereito electoral - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. VARIEDADES E NOTICIAS - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
    ANO II - Número 47

 22 de outubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Manuel Merrelo y Calvo - II. LIBERDADE DE CULTOS - Separación das Igrexas do Estado - As igrexas libres no Estado libre - III. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS - As casas para obreiros en Alcalá de Henares - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei sobre a extensión do dereiro electoral - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
    ANO II - Número 48

 29 de outubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. CONCORDIA FEDERAL E COALICIÓN DEMOCRÁTICA - II. A LIBERDADE DE ASOCIACIÓN E AS CORPORACIÓNS CATÓLICAS - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - As casas para obreiros en Alcalá de Henares (conclusión) - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei sobre os impostos comunais - V. CAUSAS CÉLEBRES - INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
    ANO II - Número 50

 12 de novembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A COALICIÓN DEMOCRÁTICA - II. DÚAS PALABRAS ENTRE AMIGOS - III. A FÓRMULA DE UNIÓN SEGURA E PERMANENTE COA PERFECCIÓN DEMOCRÁTICA - IV. MANIFESTO - A Xunta democrático-federal da provincia de Madrid aos seus correlixionarios - V. NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS ANUNCIOS

   

    
    ANO II - Número 51

 19 de novembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIBLIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Ramón Chies y Baijes - II. EL MANIFIESTO DE LA JUNTA DEMOCRÁTICO FEDERAL DE LA PROVINCIA DE MADRID - III. EL BANDOLERISMO - IV. A FÓRMULA DE UNIÓN SEGURA E PERMANENTE COA PERFECCIÓN DEMOCRÁTICA - V. CRÓNICAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    

    

    
       
       
       
       
       
AdxuntoTamaño
ANO II 34.jpg49.11 KB
ANO I - 01.jpg35.35 KB
ANO I - 02.jpg33 KB
ANO I - 03.jpg35.46 KB
ANO I - 04.jpg31.86 KB
ANO I - 05.jpg31.34 KB
ANO II - 07.jpg31.81 KB
ANO II - 08.jpg32.1 KB
ANO II - 10.jpg30.6 KB
ANO II - 11.jpg32.03 KB
ANO II - 12.jpg30.99 KB
ANO II - 13.jpg32.74 KB
ANO II - 14.jpg31.42 KB
ANO II - 15.jpg30.52 KB
ANO II - 16.jpg31 KB
ANO II - 17.jpg32.39 KB
ANO II - 18.jpg30.25 KB
ANO II 19.jpg28.17 KB
ANO II 20.jpg30.05 KB
ANO II 21.jpg28.99 KB
ANO II 22.jpg29.07 KB
ANO II 23.jpg29.26 KB
ANO II 24.jpg29.5 KB
ANO II 27.jpg25.77 KB
ANO II 28.jpg30.26 KB
ANO II 29.jpg29.57 KB
ANO II 30.jpg27.22 KB
ANO II 31.jpg30.54 KB
ANO II 32.jpg30.01 KB
ANO II 33.jpg51.58 KB
ANO II 34.jpg49.11 KB
ANO II 35.jpg52.61 KB
ANO II 36.jpg53.97 KB
ANO II 37.jpg52.9 KB
ANO II 38.jpg52.95 KB
ANO II 39.jpg57.45 KB
ANO II 40.jpg51.71 KB
CABECEIRA.jpg55.71 KB
ANO II 41.jpg52.5 KB
ANO II 42.jpg56.3 KB
ANO II 43.jpg50.6 KB
ANO II 44.jpg53.96 KB
ANO II 46.jpg54.5 KB
ANO II 47.jpg53.76 KB
ANO II 48.jpg54.49 KB
ANO II 50.jpg53.72 KB
ANO II 51.jpg55.05 KB
biblioteca-virtual-madrid.jpg17.93 KB
ANO II 06.jpg35.9 KB
ANO II 09.jpg34.51 KB
ANO II 25.jpg35.16 KB
ANO II 26.jpg35.4 KB
ANO II 45.jpg36.35 KB


page | by Dr. Radut