TÉCNICO DEPORTIVO EN SALVAMENTO E SOCORRISMO

  • As probas de madureza terán lugar no IES Antón Losada Diéguez da Estrada o día 16 de novembro de 2015 ás 9:00 horas.
  • A proba específica realizarase na piscina da Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada o día 18 de novembro de 2015 ás 9:00 horas.

INICIO CICLO DE EMERXENCIAS E PROTECCIÓN CIVIL

O luns 26 de outubro presentación as 10:00 horas no salón de actos do IES Antón Losada Diéguez.

É moi aconsellable asistir a citada presentación. 

ACOLLIDA DE PAIS/NAIS DO ALUMNADO DE ESO E FP BÁSICA

O xoves 8 de outubro terá lugar a acollida de pais/nais do alumnado de ESO e FP Básica as 20:30 horas.

Ciclo Medio Emerxencias e Protección Civil

Toda a información referente ó Ciclo na seguinte ligazón.

LISTADO ALUMNOS GRUPOS 20015-2016

Por problemas técnicos da aplicación informática nalgúns listados aparecen alumnos duplicados. En breve o solucionaran.
 
 
 Grupos ESO 

INICIO CURSO 2015/16

Premendo aquí podera obter información sobre o desenvolvemento do inicio de curso.