OFERTA DE FP DUAL NO LOSADA

O IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ oferta para o curso 2021-2022 dous ciclos formativos de FP Dual. O prazo de presentación de solicitudes  comeza o 25 de xuño e remata o 2 de xullo.

FORMACIÓN REMUNERADA E ALTA INSERCIÓN LABORAL.

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE

 

CICLO MEDIO DE INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

C