ACTUALIZADA A NORMATIVA DE USO DO TELÉFONO MÓBIL NO CENTRO EDUCATIVO

O IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ ven de publicar a adaptación ao contexto covid da normativa de uso dos teléfonos móbiles que recollen as NOFC do centro:

-NON SE PODERÁ UTILIZAR O TELÉFONO MÓBIL EN HORARIO LECTIVO E NO INTERIOR DO EDIFICIO, INCLUÍNDO TALLERES, XIMNASIO E CAFETERÍA.

-PODERÁ UTILIZARSE O MÓBIL NOS PERÍODOS DE RECREO, PERO SÓ NO EXTERIOR DO EDIFICIO E PATIOS CUBERTOS.

-EN NINGÚN CASO, NIN NO EXTERIOR NIN NO INTERIOR, SE PODERÁ UTILIZAR A CÁMARA DE FOTOS E VÍDEOS DO MÓBIL.

Toda a documentación relativa as normas en relación coa situación de pandemia que vivimos pode consultarse, actualizada, no ESPAZO COVID desta páxina.