RECOMENDACIÓNS PARA UNHA CORRECTA VENTILACIÓN DAS AULAS

A Consellería de Educación acaba de publicar unhas Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid 19. Podes consultalas no ESPAZO COVID do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, xunto coa actualización do Plan de continxencia e do Plan de adaptación á situación da Covid 19.

Segue o enlace picando na imaxe: