INICIO DAS CLASES NOS CICLOS DE MADEIRA E AUTOMOCIÓN

 O mércores 7 de outubro terá lugar o inicio das clases nos seguintes Ciclos formativos:

 

CM de Carpintaría e moble.

CM de Electromecánica de vehículos e automoción.

 

Ese mesmo día comezarán as clases de taller, módulos específicos, da FPB de Mantemento de Vehículos.

Nesta páxina publicaremos calquera posible modificación deste calendario.