ERASMUS + MOBILIDADES PARA O ALUMNADO DOS CICLOS SUPERIORES

 Podes acceder a toda a info da convocatoria de Mobilidades para o alumnado de C.S. proxecto:KA103 PraxEuropa2018-2020 AQUÍ