HORARIO DE TRANSPORTE PARA O LUNS 17 DE SETEMBRO. COMEZO DAS CLASES

EMPRESA HORA DE CHEGADA AO CENTRO EDUCATIVO
ESTRADENSE 8.45

TROITIÑO

8:45
BENITO ABALO 10:00
CUIÑA 10:00
EXPRÉS DE VEA 10:00

TÉÑASE EN CONTA QUE ESTES HORARIOS SON DE CHEGADA AO CENTRO EDUCATIVO, IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ