RECOLLIDA DE TÍTULOS

Comunicamos que poden pasar a recoller os Títulos dos estudos rematados no curso 2014/15.

Así mesmo lembramos que todos aqueles dos cursos anteriores que non os recolleran poderían facelo.