LISTADO ALUMNOS GRUPOS 20015-2016

Por problemas técnicos da aplicación informática nalgúns listados aparecen alumnos duplicados. En breve o solucionaran.
 
 
 Grupos ESO