Programa europeo eTwinning

O programa europeo eTwinning é unha plataforma dixital que permite desenvolver traballos colaborativos con outros centros europeos.

O noso proxecto eTwining ten por obxecto que os nosos alumnos produzan contidos dixitais en galego, castelan e inglés usando o teatro clásico como medio para achegarse á cultura e ás linguas clásicas.

Os materiais que desenvolvemos teñen como obxectivo fundamental mellorar as destrezas de aprendizaxe e apoiar o desenvolvemento de competencias básicas como a lingüística tanto na lingua propia como en linguas estranxeiras, a competencia no tratamento da información e dixital e a competencia cultural e artística. 


Enlaces de interés:


http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/eTwinning.html