A Biblioteca no PLAMBE: A biblioteca, medio de coñecemento activo

A Biblioteca do IES Antón Losada inicia unha nova etapa coa integración da mesma  no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares para o curso 2012/13. Asignáronse un total de 7.300 euros para a transformación da biblioteca nun centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe e favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información. En concreto, a axuda distribúese da seguinte maneira: 2.000€ para fondos, 2.500€ para equipos, 2.500€ para mobiliario e 300€ para gastos de funcionamento.


A axuda concedeuse de acordo cun Proxecto de Biblioteca Escolar (ver adxunto), titulado: 'A biblioteca, medio de coñecemento activo'. Neste Proxecto detállanse as actuacións previstas para este curso 2012-2013, que inclúen unha importante remodelación do mobiliario e do espazo da biblioteca (ver debuxo) e un conxunto de actividades de animación e fomento da lectura. Para o desenvolvemento do Proxecto constituíuse un Equipo de Profesores que conta co total apoio do Equipo Directivo e do resto do profesorado.