RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO