DATA E LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS FINAIS DE 2º DE BACHARELATO