DATA E LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS FINAIS DE 2º DE BACHARELATO

 

 

 

Materia

 

Data

 

Hora

 

Aula

 

Lingua Galega e Literatura

 

14/5/2018

20:30

5

Lingua Castelá e Literatura

15/5/2018

20:30

 

5

Física 1º Bac

14/5/2018

18:15

2

Física 2º Bac

14/5/2018

18:15

2

CTMA 2º Bac

14/5/2018

19:45

2

Matemáticas Aplicadas ás CCSS 2º Bac

15/5/2018

19:45

2

Historia da Filosofía

15/5/2018

20:30

5

Latín II

14/5/2018

19:45

5

Psicoloxía

16/5/2018

19:45

5

Historia de España

15/5/2018

21:15

5

Xeografía

16/5/2018

20:30

5

Historia da Arte

18/5/2018

16:30

5