OBRADOIROS DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADITIVAS PARA PAIS E NAIS.

Concello de Vilalba

 

Continuando cas actividades programadas dentro do Programa de Prevención de condutas aditivas dirixidas a pais e nais, presentamos os talleres pendentes que terán lugar na Casa da Cultura (Concello de Vilalba), e as datas de celebración :

 

 

Concello de Vilalba

 Plaza de la Constitución, 1, Vilalba. 27800 (Lugo). Tfno. 982510305. Fax: 982511815