AVISO PARA ALUMNADO DA ESA III

 

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS DA ESA III

 

 

 

Ámbito

Día

Hora

Científico-matemático

8/5/2018

19:45 horas

Social

10/5/2018

18 horas

Comunicación

8/5/2018

18 horas