ESA III. Entrega de notas.

         A avaliación ordinaria da ESA III será o venres día 2 de febreiro. A entrega de notas faráse o luns, día 5 de febreiro de 2018, ás 18 horas na aula 3, aula  de referencia da ESA.

      A continuación, os alumnos que queiran seguir estudos da ESA IV, terán que pasar pola secretaría do Instituto para cumplimentar os datos pertinentes.