Modelo para as programacións dos ciclos formativos

Segundo o artigo 23 da Orde do 12 de Xullo de 2011, as programacións dos módulos profesionais, agás o módulo da FCT, axustaranse ao modelo establecido no anexo XIII de dita orde.

Axuntamos un documento .doc que podedes empregar como plantilla para as vosas programacións.

Unha vez que tiñades feita a programación, podedes enviala á dirección de correo do centro: ies.lois.pena.novo@edu.xunta.es.

AdxuntoTamaño
ORD_12Xul2011_FP_AnexoXIII_ModeloProgramacion.doc230.5 KB