Skip to Content

Sorteo compoñentes Xunta Electoral

Conforme ao disposto na RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos faise pública a data do sorteo para elixir aos compoñentes da Xunta Elecoral, sendo esta o martes 2 de novembro ás 12:30 na aula de Usos Múltiples do centro.

Ao abeiro do disposto no artigo 30 do Decreto 92/1988 a Xunta electoral estará composta por:

- O director do centro.

- Un ou unha representante elixido/a por sorteo de cada un dos seguintes colectivos que forman parte da comunidade educativa:  profesorado, persoal de administración e servizos, pais/nais/titores/as legais e alumnado de educación secundaria.

 story | by Dr. Radut