Skip to Content

Novos criterios de avaliación

Podes consultar aquí os novos criterios de avaliación do departamento didáctico de Informática.

De xeito xeral nestes documentos atoparás, para cada módulo:

  • Como podes aprobar as avaliacións suspensas (1ª ou 2ª avaliación) facendo as tarefas de recuperación.
  • Como se realiza a nota media do curso 2019-2020.
  • Como se pode mellorar esa nota media coas tarefas de repaso, reforzo ou ampliación.

ASIR1:

Fundamentos de Hardware

Implantación de sistemas operativos

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información.

Planificación e administración de redes

Xestión de bases de datos

 

ASIR2:

Administración de sistemas operativos

Administración de sistemas xestores de bases de datos

Implantación de aplicacións web

Seguridade e alta dispoñibilidade

Servizos de rede e internet

 

BACHARELATO:

TIC I

TIC II

 

DAM1:

Bases de datos

Contornos de desenvolvemento

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

Programación

Sistemas informáticos

 

DAM2:

Acceso a datos

Deseño de Interfaces

Programación de servizos e procesos

Programación multimedia e dispositivos móbiles

Sistemas de xestión empresarial

 

ESO

Programación 1º ESO

TIC 4º ESO

 

FPB1 Informática e comunicacións

Equipamentos eléctricos e electrónicos

Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

 

FPB2 Informática e comunicacións

Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

Operacións auxiliares para a configuración e a explotación

AnexoTamaño
adaptacion_par.pdf433.54 KB
ASIR1-Fundamentos_de_Hardware.pdf231.95 KB
ASIR1-MP0372 Xestión de bases de datos.pdf539.94 KB
ISO_ASIR1_adaptación_programación2019-2020.pdf3.57 MB
LMSXI_ASIR1.pdf290.12 KB
Adaptacion_SRI_ASIR2.pdf232.95 KB
ASIR2_IAW.pdf161.35 KB
ASIR2-MP0377 Administración de Sistemas Xestores de bases de datos.pdf505.12 KB
ASO_ASIR2_adaptación_programación2019-2020.pdf3.7 MB
Adaptacion_TIC2_2BACH.pdf192.1 KB
Adaptacion_CODE_DAM1.pdf232.77 KB
CS - Sistemas Informáticos.pdf189.72 KB
DAM1-MP0484 Bases de datos.pdf602.01 KB
LMSXI_DAM1.pdf289.97 KB
AD_DAM2.pdf263.91 KB
adaptacion_sxe.pdf146.96 KB
MP3029 - Montaxe e mantemento.pdf243.99 KB
adaptacion_TIC_1BACH.pdf95.66 KB
Programacion_1ESO_v2.pdf254.52 KB
TIC_4ESO.pdf209.28 KB
FPB-Equipamentos eléctricos e electrónicos-v2.pdf319.64 KB
FPB2 - Instalación e Mantemento de Redes de Transmisión de Datos.pdf187.98 KB
MP3030 - OACE_rev.pdf547.34 KB
SAD_ASIR2_v2.pdf1.62 MB
adaptacionProgramacion_DAM1_PRO_corregida.pdf169.75 KB
adaptacion_psp.pdf143.86 KB
DAM2-DesenhoDeInterfaces-v2.pdf324.17 KB
PMDM_DAM2_v2.pdf1.59 MB


blog | by Dr. Radut