Skip to Content

CANDIDATURAS AO CONSELLO ESCOLAR. PARTICIPA!

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria de cinco do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste Centro fai pública a relación de nomes das persoas candidatas que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos.

Representantes de nais e pais:

  • Dª Mª Dolores Bretal Martínez
  • D. Juan José Martínez Muñíz

Representantes alumnado:

  • D. Eloy Navaza Taboada
  • D. Javier Parga Santamaría

Representantes profesorado:

  • Dª Carmen María Bueno Lema
  • Dª M.ª Luisa Martínez Apariz
  • Dª Dolores Outeiral Souto
  • D. José Ignacio Salgado Lópe
  • M.ª Dolores Vidal Millán

 blog | by Dr. Radut