Skip to Content

Relación definitiva de alumnado admitido - Curso 2016/2017

(Adxudicación do día 11/05/2016)

Pode consultar a listaxe de admitid@s no arquivo correspondente.

As listaxes de Bacharelato contan con dúas páxinas, unha para a modalidade de Ciencias e outra para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais.

Contra esta adxudicación as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa.

Normativa: ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

AnexoTamaño
Admitidos 1 ESO (Definitivo).pdf46.03 KB
Admitidos 2 ESO (Definitivo).pdf47.04 KB
Admitidos 3 ESO (Definitivo).pdf47.05 KB
Admitidos 1 Bacharelato (Definitivo).pdf47.37 KB
Admitidos 2 Bacharelato (Definitivo).pdf47.04 KB


page | by Dr. Radut