Selector rápido de contidos

CS Laboratorio clínico e biomédico

Competencia xeral: Realizar estudos analíticos de mostras biolóxicas, seguindo os protocolos normalizados de traballo, aplicando as normas de calidade, seguridade e medioambientais establecidas, e valorando os re-sultados técnicos, para que sirvan como soporte á prevención, ao diagnóstico , ao control da evo-lución e ao tratamento da enfermidade, así como á investigación, seguindo os protocolos estable-cidos na unidade asistencial.

Powered by Drupal - Design by artinet