Selector rápido de contidos

Calendario escolar

Calendario do curso actual

Calendario escolar do curso 2017-2018

O curso 2017-2018 comeza o 1 de setembro de 2017 e remata o 31 de agosto de 2018.

VER O CALENDARIO ESCOLAR

As actividades lectivas en bacharelato e ciclos formativos realízanse entre o 1 e o 5 de setembro de 2017 e do 15 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de 2017, ambos os dous inclusive.

Calendario de comezo de curso:

DÍA 15 DE SETEMBRO:

 • 1° curso de bacharelato: Presentación ás 10.00 horas no salón de actos. 

 • 2° curso de bacharelato: Presentación ás 11.00 horas no salón de actos.

 • Ciclos superiores de Sanidade, 1° e 2° de Hixiene Bucodental, 1° e 2° de Laboratorio Clínico e Biomédico: Presentación ás 13.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclo superior de Artes Gráficas, 1° e 2° de Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia: Presentación ás 12.00 horas no salón de actos. 

DÍA 18 DE SETEMBRO:

 • Ciclos medios de Artes Gráficas, 1° e 2° de Preimpresión dixital e 1° e 2° de Impresión Gráfica: Presentación ás 10.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Sanidade, 1° e 2° (recuperacións) de Coidados Auxiliares de Enfermaría e 1° e 2° de Farmacia: Presentación ás 11.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Servizos Socioculturais e á Comunidade, 1° e 2° de Atención a Persoas en Situación de Dependencia: Presentación ás 12.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Artes gráficas (Réxime adultos) Preimpresión Dixital: Presentación ás 16.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Sanidade (Réxime adultos) Emerxencias Sanitarias: Presentación ás 16.00 horas no salón de actos. 

DÍA 21 DE SETEMBRO:

 • 1º e 2º FP Básica de Artes Gráficas: Presentación ás 11.30 horas no salón de actos. 

Calendario de final de curso:

O final de curso seguirá o seguinte calendario

 • 2º de bacharelato: Rematarán as actividades lectivas ordinarias o 11 de maio de 2018 deixando os días posteriores para os exames finais, avaliación final e entrega de cualificacións segundo o calendario que se publicará en función da avaliación final de bacharelato.

 • 1º de bacharelato e 1º FP Básica: Rematarán as actividades lectivas ordinarias o 13 de xuño de 2018.

 • 2º FP Básica: Rematarán as actividades lectivas ordinarias o 11 de abril de 2018 para o alumnado que se incorpore á FCT, continuando o horario lectivo ordinario ata o 13 de xuño, para aquel que non acceda á FCT.

 • Para o resto das ensinanzas rematarán as actividades lectivas ordinarias o 1 de xuño de 2018, sendo o final de curso no mes de xuño de 2018 segundo este calendario:

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
   

 

 

 

  

1

Remate das actividades ordinarias de ciclos medios e superiores 

2

3

4

 

5

3ª avaliación de 1º de ciclos 

6

Entrega de cualificacións da 3ª avaliación de 1º de ciclos 

7

Recuperacións e exames finais de ciclos 

8

Recuperacións e exames finais de ciclos 

9

10

11

Recuperacións e exames finais

12

3ª avaliación de 1º de FPB

Recuperacións e exames finais

13

Remate das actividades lectivas ordinarias de bacharelato, 1º e 2º de FPB se non se incorporan á FCT.

 

Publicación das cualificacións de 1º de bacharelato.

Entrega de cualificacións de 1º de FPB

Recuperacións e exames finais 

14

Recuperacións e exames finais 

15

Recuperacións e exames finais

 

16

17

18

Recuperacións e exames finais

 

19

Reunión de recollida de documentación de FCT e entrega en secretaría

Recuperacións e exames finais

20

Avaliación final ordinaria de 2º de ciclos longos ciclos (alumnado con módulos pendentes e FCT terceiro trimestre) 

21

Remate das actividades lectivas extraordinarias 

22

Entrega de cualificacións finais de ciclos longos.

Publicación da memoria final

23

24

25

Sesións da avaliación final

 

 26

Entrega de cualificacións finais

Revisións de exames

27

Reclamacións.

Entrega da documentación final de curso.

Sinatura de actas definitivas

 

28

Reclamacións.

Entrega da documentación final de curso.

Sinatura de actas definitivas

29

Xuntas de departamento para revisións das reclamacións ás cualificacións

Entrega de resolucións das reclamacións

Claustro e consello escolar

Entrega da documentación final de curso

Sinatura de actas finais definitivas

 30

 

 

Períodos vacacionais e días non lectivos:

 • DÍA DO ENSINO: 7 de decembro de 2017
 • NADAL: Do 22 de decembro de 2017 ao 7 de xaneiro de 2018
 • ENTROIDO: 12, 13 e 14 de febreiro de 2018
 • SEMANA SANTA: Do 24 de marzo ao 2 de abril de 2018

Conmemoracións:

 • 20 de novembro de 2017: Día Universal da Infancia
 • 25 de novembro de 2017: Día Internacional contra a Violencia de Xénero
 • Do 1 ao 11 de decembro de 2017: conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia
 • 3 de decembro de 2017: Día Internacional das persoas con Discapacidade
 • 10 de decembro de 2017: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos
 • 30 de xaneiro de 2018: Día escolar da Non Violencia e da Paz
 • 8 de marzo de 2018: Día Internacional da Muller
 • 15 de marzo de 2018: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor
 • Do 5 ao 9 de marzo de 2018: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais
 • 7 de abril de 2018: Día Mundial da Saúde
 • Entre o 23 e o 27 de abril de 2018: Semana do Libro
 • 9 de maio de 2018: Día de Europa
 • Do 14 ao 18 de maio de 2017: Semana das Letras Galegas
 • 5 de xuño de 2018: Día Mundial do Ambiente
 • Segundo as datas que correspondan: actividades relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito das persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais.

Días non lectivos de libre disposición:

 • 30 de abril
 • 18 de maio

Disposicións legais:

ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2018.

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.

Powered by Drupal - Design by artinet