Selector rápido de contidos

Calendario escolar do curso 2018-2019

O curso 2018-2019 comeza o 1 de setembro de 2018 e remata o 31 de agosto de 2019.

VER O CALENDARIO ESCOLAR

As actividades lectivas en bacharelato e ciclos formativos realízanse entre o 1 e o 5 de setembro de 2018 e do 17 de setembro de 2018 ao 21 de xuño de 2019, ambos os dous inclusive.

Calendario de comezo de curso:

DÍA 17 DE SETEMBRO:

 • 1° curso de bacharelato: Presentación ás 10.00 horas no salón de actos. 

 • 2° curso de bacharelato: Presentación ás 11.00 horas no salón de actos.

 • Ciclos superiores de Sanidade, 1° e 2° de Hixiene Bucodental, 1° e 2° de Laboratorio Clínico e Biomédico: Presentación ás 13.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclo superior de Artes Gráficas, 1° e 2° de Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia: Presentación ás 12.00 horas no salón de actos. 

DÍA 18 DE SETEMBRO:

 • Ciclos medios de Artes Gráficas, 1° e 2° de Preimpresión dixital e 1° e 2° de Impresión Gráfica: Presentación ás 10.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Sanidade, 1° e 2° (recuperacións) de Coidados Auxiliares de Enfermaría e 1° e 2° de Farmacia: Presentación ás 11.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Servizos Socioculturais e á Comunidade, 1° e 2° de Atención a Persoas en Situación de Dependencia: Presentación ás 12.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Artes gráficas (Réxime adultos) Preimpresión Dixital: Presentación ás 16.00 horas no salón de actos. 

 • Ciclos medios de Sanidade (Réxime adultos) Emerxencias Sanitarias: Presentación ás 16.00 horas no salón de actos. 

DÍA 21 DE SETEMBRO:

 • 1º e 2º FP Básica de Artes Gráficas: Presentación ás 11.30 horas no salón de actos.

Calendario de final de curso:

O final de curso seguirá o seguinte calendario

 • 2º de bacharelato: Rematarán as actividades lectivas ordinarias o 10 de maio de 2019 deixando os días posteriores para os exames finais, avaliación final e entrega de cualificacións segundo o calendario que se publicará en función da avaliación final de bacharelato e ABAU. 

 • As actividades lectivas de 1º de FP Básica rematarán o 12 de xuño.

 • As actividades lectivas para 1º de bacharelato rematarán o 12 de xuño.

 • As actividades lectivas para ciclos formativos rematarán o día 5 de xuño.

 • As actividades lectivas para 1º de bacharelato rematarán o 12 de xuño.

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
   

 

 

 

  

31

 

1

2

3

 

4

Posta de cualificacións da 3ª avaliación de 1º de ciclos

5

Remate das actividades lectivas ordinarias de ciclos formativos.

Terceira avaliación de 1º curso de ciclos formativos

6

Entrega de cualificacións da terceira avaliación de 1º de ciclos formativos 

7

Recuperacións e exames finais de ciclos 

8

9

10

Recuperacións e exames finais

11

Posta de cualificacións de 1º de bacharelato.

Recuperacións e exames finais

12

Remate das actividades lectivas ordinarias de bacharelato, 1º e 2º de FPB se non se incorporan á FCT.

Publicación das cualificacións de 1º de bacharelato.

Posta de cualificacións de FP Básica

Recuperacións e exames finais 

13

3ª avaliación de 1º de FPB

Recuperacións e exames finais 

14

Entrega de cualificacións de 1º de FPB

Recuperacións e exames finais

 

15

16

17

Exames extraordinarios de 2º de bacharelato

Recuperacións e exames finais

 

18

Exames extraordinarios de 2º de bacharelato

Recuperacións e exames finais

19

Exames extraordinarios de 2º de bacharelato

Recuperacións e exames finais 

20

Exames extraordinarios de 2º de bacharelato

Recuperacións e exames finais

21

Remate das actividades extraordinarias

Exames extraordinarios de 2º de bacharelato

Recuperacións e exames finais

Publicación da Memoria Final

22

23

24

Posta de cualificacións finais

Reunión de alumnado de FCT para recollida de documentación

Entrega de documentación de FCT en secretaría 

 

 25

Avaliacións finais

 

26

Entrega de cualificacións finais

Reclamacións.

Entrega da documentación final de curso.

 

 

27

Reclamacións.

Entrega da documentación final de curso.

 

28

Xuntas de departamento para revisións das reclamacións ás cualificacións

Entrega de resolucións das reclamacións

Claustro e consello escolar

Entrega da documentación final de curso

Sinatura de actas finais definitivas

 29

 30

 

Períodos vacacionais e días non lectivos:

 • DÍA DO ENSINO: 7 de decembro de 2018
 • NADAL: Do 22 de decembro de 2018 ao 7 de xaneiro de 2019
 • ENTROIDO: 4, 5 e 6 de marzo de 2019
 • SEMANA SANTA: Do 13 ao 22 de abril de 2019

Conmemoracións:

 • 20 de novembro de 2018: Día Universal da Infancia
 • 25 de novembro de 2018: Día Internacional contra a Violencia de Xénero
 • Do 3 ao 10 de decembro de 2018: conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia
 • 3 de decembro de 2018: Día Internacional das persoas con Discapacidade
 • 10 de decembro de 2018: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos
 • 30 de xaneiro de 2019: Día escolar da Non Violencia e da Paz
 • 8 de marzo de 2019: Día Internacional da Muller
 • 15 de marzo de 2019: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor
 • Do 11 ao 15 de marzo de 2019: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais
 • 7 de abril de 2019: Día Mundial da Saúde
 • Entre o 23 e o 26 de abril de 2019: Semana do Libro
 • 2 de maio de 2019: Día Internacional con o Acoso Escolar
 • 9 de maio de 2019: Día de Europa
 • Do 13 ao 17 de maio de 2019: Semana das Letras Galegas
 • 5 de xuño de 2019: Día Mundial do Ambiente
 • Segundo as datas que correspondan: actividades relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito das persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais.

Días non lectivos de libre disposición:

 • 2 de novembro de 2018
 • 16 de maio de 2019

Disposicións legais:

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 08.06.2018)

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019 (BOE de 20.10.2018)

Powered by Drupal - Design by artinet