IES Leixa

  Course categories


  Available courses

  This is the first unit of the course of Structural Packaging design, made for PIALE 2019-2020 activity.

  Curso virtual da materia de Inglés 1

  Módulo de Ensamblaxe de publicacións electrónicas

  Recursos para o módulo de Identificación de materiris de preimpresión

  Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

  Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

  Control de trabajos

  Curso para o alumnado que teña pendente o Módulo de 1º curso  Materiais de Produción Gráfica.

  Como esta materia no alumnado que estades en 2º curso do CS de Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia, non ten sesións presenciales, aquí poderás atopar os materiales acordes coa materia impartida no pasado curso.

  Con Apuntes, presentacións e recursos optimizados para facilitar o repaso da materia e prepararse para a sua superación, así como actividades evaluables para axudar no seu aprendizaxe e compresión e algun cuestionario online.


  Recursos para o módulo de Procesos de Preimpresión

  Materiales, enlaces e outros recursos de interese para os alumnos do CSP

  Sección bilingüe

  Formación en Centros de Traballo

  Empresa e iniciativa emprendedora


  Recursos para o módulo de Organización na Produción das Empresas de Artes Gráficas

  Recursos para o módulo de Produción Editorial

  Este curso é un recurso formativo para o módulo de xestión da calidade no ciclo superior de deseño e producción editorial, donde podes encontrar apuntes, presentacións, traballos, e outro material usado no módulo

  Recursos para o módulo de Deseño Gráfico

  Recursos para o módulo de Materiais de Produción en Artes Gráficas

  Recursos para o módulo de Proxecto Integrado

  Este curso presenta información de utilidade para o profesorado do ciclo superior de deseño e producción editorial, en concreto para o CSP1.
  Espazo virtual para o proyecto de viaxe formativa á Feira de Artes gráficas Internacional DRUPA 2016 que terá lugar en Düsseldorf en xuño de 2016.
  Curso con toda a información sobre a viaxe formativa do Ciclo Superior de Deseño e Producción Editorial, á feira Internacional de artes gráficas que terá lugar en Marzo de 2014 en Londres. IPEX.
  Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
  Viaxe Formativa Drupa 2012 (Düsseldorf)
  Escriba aquí la descripción del curso
  Escriba aquí la descripción del curso
  Curso sobre as publicacións electrónicas e o libro electrónico.
  Presentamosche distintos casos prácticos para desenrolar e realizar no taller offset do IES Leixa, e así formar ou reforzar a formación en impresión offset.

  Neste curso poderás encontrar información sobre o simulador de impresión offset SHOTS do que dispón o IES Leixa, así como casos de uso e proxectos de colaboración e outros.

  Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

  Prevención de riscos laborais e medioambientais na industria gráfica

  Información e documentos sobre o Curso de Impresión Dixital

  Curso de Calidade dentro do Certificado Profesionalidade de Impresión dixital

  Este é o curso do Proxecto de Formación de F.P. do departamento de AAGG para o curso 2018-2019.

  Proxecto de formación para Formación Profesional : O libro electrónico e outras publicacións electrónicas na industria gráfica.
  Formación en centros de traballo

  Recursos comúns para todos os módulos do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría

  Recursos para o módulo de Operacións Administrativas e Documentación Sanitaria

  Recursos para o módulo de Técnicas Básicas de Enfermaría

  Recursos para o módulo de Técncias de Axuda Odontolóxica-Estomatolóxica

  Recursos para o módulo de Operacións Administrativas e Documentación Sanitaria

  Recursos para o módulo de Técnicas Básicas de Enfermaría

  Recursos para módulo de Técnicas de Axuda Odontolóxica-Estomatolóxica

  Recursos para o módulo de Dispensación de Produtos Farmacéuticos

  Recursos para o módulo de Disposición e venda

  Recursos para o módulo de Formulación Maxistral

  Recursos para o módulo de Formación e Orientación Laboral


  Recursos para o módulo de Operacións Básicas de Laboratorio

  Recursos para o módulo de Dispensación de Produtos Parafarmacéuticos

  Recursos para o módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora do ciclo medio de Farmacia e Parafarmacia

  Recursos para o módulo de Oficina de Farmacia

  Recursos para o módulo de Promoción da saúde

  Neste espazo pódense consultar recursos comúns para os alumnos/as do ciclo medio de Farmacia e Parafarmacia.

  Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

  Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

  La profesión de Técnico en Emergencias Sanitarias -TES- se desarrolla dentro del ámbito sanitario extrahospitalario -público y privado- interviniendo en aspectos como: el transporte de pacientes, proporcionando atención sanitaria y psicológica inicial, además de participar en la logística de catástrofes y en la preparación y puesta en marcha de planes de emergencias  dispositivos de riesgo previsible.

  El módulo de Atención Sanitaria Inicial en situación de Emergencia nos va a permitir adquirir las siguientes capacidades:


  1.-Llevar a a cabo la atención básica inicial.

  2.-Aplicar técnicas de soporte vital básico.

  3.-Colaborar en la clasificación de las víctimas en cualquier situación de emergencia y/o catástrofe.

  4.-Participar en el traslado de pacientes según los protocolos establecidos.

  5.-Adaptarnos a diferentes puestos de trabajo y/o situaciones laborales.

  6.-Formar parte de un equipo.

  La profesión de Técnico en Emergencias Sanitarias -TES- se desarrolla dentro del ámbito sanitario extrahospitalario -público y privado- interviniendo en aspectos como: el transporte de pacientes, proporcionando atención sanitaria y psicológica inicial, además de participar en la logística de catástrofes y en la preparación y puesta en marcha de planes de emergencias  dispositivos de riesgo previsible.

  El módulo de Anatofisiología y patología básicas nos va a permitir adquirir las siguientes capacidades:

  1.-Reconocer y localizar os órganos y estructuras en el organismo.

  2.-Relacionar órganos y estructuras atendiendo a tres grandes bloques: movimiento y percepción, oxigenación y distribución y regulación interna y relación con el exterior.

  3.-Utilizar terminología médico-clínica.

  4.-Relacionar los signos y síntomas con las dolencias más habituales.

  5.-Interpretar los signos y síntomas específicos de las principales enfermedades.

  Módulo de Apoio psicolóxico en situación de emerxencia

  Módulo de Dotación sanitaria

  Módulo de Loxística sanitaria en emerxencias

  Módulo de Teleemerxencias

  Al acabar este módulo tendremos conocimientos sobre: 

     .-Formación y anatomía tanto dentaria como craneofacial. 

     .-Procesos fisiológicos del aparato estomatognático.

     .-Patologías, tanto locales como sistémicas, que afectan a la boca y al diente. 

     .-Atención odontológica a pacientes especiales.

  BENVIDOS!!!!

  Módulo de Atención sanitaria

  Módulo de Apoio Domiciliario

  Módulo de Atención e apoio psicosocial

  Módulo de Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

  Módulo de Teleasistencia

  Módulo de Apoio á comunicación