Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Taboleiro

Curso 2017-2018: horario de recepción ás familias

 

 

 

CALENDARIO INICIO DE CURSO 2015 / 2016

Martes 15

10:00 h. - Claustro de profesorado

12:00 h. - Presentación 1º e 2º CFGS Procesos e calidade na industria alimentaria

 

Mércores 16

11:30 h. - Presentación 2º BAC

12:15 h. - Presentación 1º BAC

 

Xoves 17

10:00 h. - Presentación 4º ESO

10:45 h. - Presentación 3º ESO

11:30 h. - Presentación 2º ESO

12:30 h. - Presentación 1º ESO

 

Venres 18

8:30 h. – Comezo das actividades lectivas no horario habitual do centro

 

Nota: As presentacións comezarán no salón de actos, onde o equipo directivo falará co alumnado e lle presentará aos titores/as, alí presentes. Xusto despois, o alumnado irá á aula de grupo co seu titor/a, quen continuará a presentación, mentres os pais/nais e titores/as legais permanecen no salón de actos co equipo directivo

Axudas para adquisición de material escolar

A través da Orde de 25 de agosto de 2015 convócanse axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado de Educación Primaria, ESO e Educación Especial para o curso 2015/2016.

Requisitos:

 • Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16.
 • Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

   Son compatibles coa percepción das axudas para a adquisición de libros de texto.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes:

 • As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.
 • Presentarase unha solicitude por cada alumno/a matriculado (se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles).
 • As solicitudes (que se poden encher e imprimir desde esta ligazón) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno/a, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).
 • O prazo de presentación de solicitudes será do 2 de setembro ao 1 de outubro de 2015.
 • A solicitude deberá presentarse xunto coa documentación debidamente asinada polo pai, a nai ou titor/a do alumnado. Todo isto sen prexuízo da sinatura por parte do resto dos membros da unidade familiar que obteñan ingresos, excepto nos supostos de separación ou divorcio, nos cales poderá omitirse a sinatura do proxenitor que non teña a custodia do menor.
 • A documentación que hai que achegar xunto á solicitude será a seguinte:
  • Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.
  • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.
 • Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno, presentarase orixinal e copia da documentación, co fin de que a persoa que a reciba poida verificar a autenticidade da copia e devolva os orixinais. En caso de que a presentación non se faga no centro, deberá presentarse orixinal ou copia debidamente compulsada.

 

Bolsas do Ministerio para BAC, FP e alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

Convocadas bolsas e axudas ao estudo polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte:

 • Niveles postobrigatorios non universitarios (Bacharelato e FP).
 • Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 

Prazo: ata o 30 de setembro.

Pódese acceder premendo nesta ligazón:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no&convocatoriaForm.idTema=37

 

Apadriña un lector 2015

(Preme na imaxe para acceder á reportaxe gráfica)

Un ano máis, chegado xuño, o noso alumnado de 1º BAC e do Club de lectura apadriñaron aos futuros lectores do CEIP de Casás. 

Os nenos e nenas de cinco anos deste cole viñeron encantados para pasar un día inesquecible: escoitaron atentos o conto Os tres porquiños, coñeceron ós seus padriños e madriñas e foron con eles ata o noso xardín máxico, onde compartiron preciosas historias e xogaron todos xuntos.

Finalmente, houbo "chuches" para adozar a despedida.

Obradoiro da Banda Filharmónica de Lugo no IES Leiras Pulpeiro

(Preme na imaxe para acceder ás fotos)

Ao longo da pasada semana, do 26 ao 30 de xuño, a Banda Filharmónica de Lugo desenvolveu un ano máis o seu obradoiro para rapaces e rapazas menores de 14 anos. A Banda ensaia ao longo de todo o ano no noso centro educativo, polo que o IES Leiras Pulpeiro cedeu unha vez máis as súas instalacións.

Para rematar o obradoiro, os pequenos músicos deron un concerto na Praza Armanyá xunto coa Banda Filharmónica. Foi un concerto fantástico.

Moitas grazas á Banda pola súa dedicación. Esperamos poder colaborar con eles todo o que poidamos.

Exames setembro 2015: ESO

Exames setembro 2015: BACHARELATO

Setembro 2015: entrega notas, reclamacións, matrícula

Libros de texto BAC curso 2015-2016

Premendo nas seguintes ligazóns pode descargar o listado de libros de texto dos niveis de BACHARELATO para o curso 2015-2016:

 

Distribuir contido


by Dr. Radut