Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Entrega de notas

A entrega de notas será o 25 DE XUÑO

HORARIO DE ENTREGA DE NOTAS

  • 10:00
   • 1º BAC A. Alumnado con apelidos da A á I, inclusive. Aula 0.13
   • 1º BAC B. Alumnado con apelidos da A á G, inclusive. Aula 0.16
  • 10:15
   • 1º BAC A. Alumnado con apelidos da L en adiante. Aula 0.13
   • 1º BAC B. Alumnado con apelidos da L en adiante. Aula 0.16
  • 10:30
   • 4º ESO A. Alumnado con apelidos da A á G, inclusive. Aula 0.15
   • 4º ESO B. Alumnado con apelidos da A á M, inclusive. Aula 0.10.
   • 4º ESO C. Alumnado con apelidos da C á O, inclusive. Aula 0.03
  • 10:45
   • 4º ESO A. Alumnado con apelidos da da L en adiante. Aula 0.15
   • 4º ESO B Alumnado con apelidos da P en adiante. Aula 0.10.
   • 4º ESO C. Alumnado con apelidos da P en adiante. Aula 0.03
  • 11:00
   • 3º ESO A. Alumnado con apelidos da A á C, inclusive. Aula 2.07
   • 3º ESO B Alumnado con apelidos da A á García, inclusive. Aula 0.08.
   • 3º ESO C. Alumnado con apelidos da A á I, inclusive. Aula 0.17.
   • 3º ESO D. Alumnado con apelidos da C á P, inclusive. Aula 1.02
  • 11:15
   • 3º ESO A. Alumnado con apelidos da D en adiante. Aula 2.07
   • 3º ESO B Alumnado con apelidos dende González en adiante. Aula 0.08.
   • 3º ESO C. Alumnado con apelidos da L en adiante. Aula 0.17
   • 3º ESO D. Alumnado con apelidos da R en adiante. Aula 1.02
  • 11:30
   • 2º ESO A. Alumnado con apelidos da A ata Campo, inclusive. Aula 1.04
   • 2º ESO B Alumnado con apelidos da C á P,inclusive. Aula 0.04.
   • 2º ESO C. Alumnado con apelidos da C á M, inclusive. Aula 1.07
   • 2º ESO D. Alumnado con apelidos da B á L, inclusive. Aula 2.08
  • 11.45
   • 2º ESO A. Alumnado dende Casaña en adiante. Aula 1.04
   • 2º ESO B Alumnado con apelidos da R en adiante. Aula 0.04.
   • 2º ESO C. Alumnado con apelidos da O en adiante. Aula 1.07
   • 2º ESO D. Alumnado con apelidos da N en adiante. Aula 2.08
  • 12.00
   • 1º ESO A. Alumnado con apelidos da A á D, inclusive. Aula 1.05
   • 1º ESO B Alumnado con apelidos da A á F, inclusive. Aula 2.09.
   • 1º ESO C. Alumnado con apelidos da A á M, inclusive. Aula 0.09.
   • 1º ESO D. Alumnado con apelidos da A ata Parapar incluida. Aula 2.06
  • 12.15
   • 1º ESO A. Alumnado con apelidos da E en adiante. Aula 1.05
   • 1º ESO B Alumnado con apelidos da G en adiante. Aula 2.09.
   • 1º ESO C. Alumnado con apelidos da O en adiante. Aula 0.09
   • 1º ESO D. Alumnado dende Piñeiro en adiante. Aula 2.06

 

ORGANIZACIÓN DA ENTREGA

 • O alumnado só poderá entrar no centro á hora que lle corresponda para recoller o boletín de notas. Dirixirase á aula correspondente, e abandonará o centro ao saír desta.
 • Só poderá permanecer no centro se precisa entrevistarse con algún membro do profesorado; neste caso, e só o alumno ou alumna que queira ter esa entrevista, dirixirase ao departamento correspondente, despois de recibir o boletín de notas, para recibir indicacións de onde debe dirixirse para ter esa entrevista ou no caso de aglomeracións, concertar unha cita en días posteriores.
 • O prazo de presentación de reclamacións remata o luns 29 de xuño ás 14:00.
 • É obrigatorio o uso de mascarilla para todo o alumnado mentras permaneza no centro e deberá facer uso do xel hidroalcólico dispoñible á entrada do centro antes de entrar neste.
 • Só poderá acceder ao centro o alumnado. No caso de que algún membro da familia veña de acompañante, deberá permanecer fóra do recinto escolar.

 

MATRÍCULA

 • O alumnado que aprobe TODAS as materias en xuño, deberá acudir ao centro para matricularse na data que aparecerá no sobre (entre o 1 e 10 de xullo).
 • O día de entrega de notas entregaráselles o sobre de matrícula, onde estará incluido o impreso de matrícula e información coa documentación que deberán aportar.
 • Pregamos a colaboración de todas as familias respectando estas datas e traendo toda a documentación necesaria xunto co impreso de matrícula cuberto, para evitar así aglomeracións.
 • Recordamos que o impreso de matrícula deberá estar asinado por alomenos un dos titores legais, ou os dous no caso de separación ou divorcio dos proxenitores, polo que o día que acudan matricularse poderá facelo o alumno acompañado sólo por un dos seus titores legais.
 • O mesmo día de formalización da matrícula, deberán entregar os libros do fondo. Para a devolución de libros en préstamo da ANPA, contactar con esta.

 

 story | by Dr. Radut