Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Información para alumnado de nova incorporación a 1º de ESO no curso 2015-2016

Debido a que aínda non se ten publicado o Decreto que establece o currículo da ESO e do Bacherelato, nin tampouco a normativa que o desenvolve, comunicamos que neste curso non levaremos a cabo a xuntanza informativa coas familas do alumnado que se incorporará a 1º de ESO no curso 2015-2016.

Ao inicio do vindeiro curso informarase adecuadamente dos aspectos máis salientables da nova normativa.

Co obxecto de formalizar a matrícula do alumnado, informamos que a única optatividade a ter en conta é a de ensinanzas relixiosas, onde os responsables do alumno deberán escoller entre Relixión católica ou Valores éticos. Ambas as dúas materias son avaliables e a súa cualificación será tida en conta para todos os efectos nas mesmas condicións que a das demais materias, tanto para o cálculo da nota media do curso como a efectos de decidir a promoción ou non do/a alumno/a.story | by Dr. Radut