Novas

Plan de Convivencia do I.E.S. Laxeiro

Despois de moitas reunións e moito traballo xa foi elaborado o Plan de Convivencia. Desde a Comisión de Convivencia tratamos de que sexa un plan aplicable e práctico e que, sobre todo, axude a mellorar a convivencia no centro. Esperamos que sexa un punto de partida, xa que é un plan que revisaremos tódolos cursos, mellorando ou cambiando as actividades segundo a avaliación final que fagamos de cada unha delas.

Tamén trataremos de darlle unha maior participación ao alumnado mediante a creación dos Consellos de Aula e mediante a dinamización da Asemblea de Delegados.

O Plan xa foi aprobado polo claustro e polo Consello Escolar e será aplicado no vindeiro curso 2010-2011.

Probas libres para obtención do título de Graduado en Educación Secundaria ( ESO )

Convócanse probas para obtención do título de Graduado en Educación Secundaria (ESO ) para alumnos/as que cumpran 18 anos o día anterior ao día da proba. Para máis infromación consultar o arquivo adxunto.

Lugar e data das probas de acceso a Ciclos Medios

 O IES. Pintor Colmeiro de Silleda acollerá o venres 4 de xuño as Probas de Acceso a Ciclos Medios. No arquivo que se adxunta pódese consultar máis cumprida información ao respecto

 

 

Xornadas de Orientación Laboral no IES.Laxeiro

Os días 23, 24 e 25 do mes de marzo terá lugar no IES. Laxeiro de Lalín unha nova edición das Xornadas de Orientación Laboral, nas que o eido agrario, as enerxías renovables , os procesos de selección e o futuro do automóbil serán algúns dos temas destacados .

Nova regulación das PAAU

Publicouse no DOGA do luns 11 de xaneiro, a orde que regula as probas de acceso ao sistema universitario (ensinanzas de grao).

Para ter máis información, consultade en orientación (que xa está realizando sesións informativas con alumnado de 2º Bacharelato Nocturno e Diurno) e tamén podedes consultar directamente a orde na  páxina web da Consellería de Educación.

Menos opcións para seguir o Bacharelato

00/00/
Array

Recentemente anunciouse que o Tribunal Supremo anulaba a opción de poder seguir avanzando no Bacharelato
se tés máis de 2 suspensas, anque na normativa se permitía completar
esas 4 con outras tantas de 2º, e non repetir todo Primeiro outra vez.

 

A medida era polémica.

 • -Por unha banda quen dicía que era darlle facilidades esaxeradas aos que cursan Bacharelato, e que non se ían esforzar, dado que podían matricularse en materias de 2º
 • -Por outra banda quen dicía que o Bacharelato en 2 anos é moi comprimido, e que daquel xeito, hoxe anulado, podían dosificar os esforzos, e rematar en 3 anos os contidos do Bacharelato
 • -Por
  outra banda,-- quen denunciou ao Supremo-- quen dicía que lles obrigaba
  --aos Centros privados de ensino relixioso-- a contratar máis persoal, e facer un curso "intermedio" máis.
 • -O tribunal Supremo di que a Normativa que o propuña é de menor rango que a Lei de Educación, e que se na Lei maior non di nada, na normativa menor non se pode reorganizar o Bacharelato.

 

 

 

Pero ¿Que pensan as familias, que teñen fillos e fillas no Bacharelato, ou en 4º da ESO?

 

 

 

 

 

 

 

 

Probas para INEF (Educación Fisica)

00/00/
Array

 

Para a xente que se queira formar a nivel universitario,

A Facultade de Ciencias do Deporte da Coruña (hai outra en Pontevedra)

convoca as probas de Avaliación previas (só hai que conseguir o APTO)

 -18 de abril (se estás xa preparada/o)

-25-26 de xuño (se non tés presa)

-22 de setembro (se ainda vas a quitar o curso a setembro)

 

Últimamente non soe haber problema de prazas.

Rapaces Unidos polo Rap

00/00/
Array

Este martes 10 de marzo estivo connosco un ex-alumno moi especial. Xaime López
"Chispón". Xa era un alumno moi interesado por actividades artísticas e
culturais (foi o autor do mural da foto), e ségueo sendo:

Agora vén de ser o coordinador dunha das experiencias sociais e
educativas mais interesantes no estado español.

En "Unidos
por el Flow
" conseguiu coordinar a centos de rapaces de
bandas latinas (Latin
King e Ñetas
) do seu barrio.

Propoñendo alternativas á exclusión social e á violencia entre
bandas, conseguiu que o respecto, a arte, a cultura serviran máis
eficazmente para a convivencia.

O hip-hop
é esa cultura urbana actual que reune unha chea de actividades:
musicalmente o rap, plásticamente o graffiti, o baile, a vestimenta,
o deporte urbano...

 

Mural feito por Xaime "Chispón" ás portas do Salón

 

Liñas de traballo no plan TIC

Ao longo deste curso académico vaise redactar o plan de dinamización das tecnoloxías da información e da comunicación. Dende o grupo TIC xa levamos un ano traballando para elaborar o dito plan e algunhas das liñas de actuación que se van a recoller xa se comezaron a desenvolver.

As liñas principais de traballo que se van a contemplar no plan TIC son as seguintes:

 • Incorporación ao proxecto de webs dinámicas da Consellería de Educación. Isto xa foi realizado no curso anterior e neste momento, como podedes comprobar, xa está a páxina web en pleno funcionamento.
 • Mantemento da páxina web do centro e incorporación de novas funcionalidades. Algunhas partes do sitio web (actividades, información académica, etc.) están actualizadas pero aínda queda moito traballo que facer noutros dos bloques da páxina.
 • Potenciar o uso da Aula Virtual. O curso pasado parte do profesorado do grupo TIC  estivo probando a Aula Virtual. Neste curso, xa coa Aula Virtual en funcionamento, intentaremos que se extenda o seu uso a máis profesorado. 
 • Incorporación de ferramentas de control nas aulas de ordenadores. Comezamos na biblioteca instalando o programa Italc e, unha vez pasada a fase de probas,  intentarase extender a iniciativa a outras aulas.
 • Medidas de promoción de software libre. O profesorado de Informática e de Tecnoloxías da Información e da Comunicación xa imparte as súas clases principalmente con ferramentas de software libre. Intentaremos potenciar o seu uso entre o alumnado e o resto de profesorado.
 • Instalación dalgunha rede de terminais lixeiros. Xa temos neste momento creada e funcionando unha pequena rede na aula de Tecnoloxía Industrial.
 • Creación dunha intranet educativa de centro, con recopilación de materiais e espazos de interacción entre o profesorado. Este é o punto menos desenvolvido, de momento estamos a recopilar ligazóns de interese para o profesorado e a utilizar marcadores sociais para organizar a información.

Empeza o curso tamén en Orientación

00/00/
Array

        Á parte das novas incorporacións teremos este ano a unha compañeira de Audición e Linguaxe, provinte do IES Aller Ulloa: Sandra 

        E dicir que contamos coma sempre de apoio na Aula de apoio con Manuela García, veterana e experimentada compañeira.

 

Para o Plan de orientación deste curso, como novidades, consolidando todo o de outros anos:

 • Este ano tentaremos desenvolver máis a liña da Coeducación e enfoque de Xénero , nos ámbitos de Convivencia e Vocacional
 • Comprobaremos a efectividade dos novos Plans de Capacitación Profesional Inicial, con máis número de horas nas empresas.
 • Comprobaremos o apoio dos Reforzos de 2hrs en 1º e 2º ESO.

 

Distribuir contido