Peche dos centros educativos

Estimadas familias,

Como ben saben polos medios de comunicación, a Xunta de Galicia tomou a decisión de pechar a partir do luns os centros educativos durante 14 días, como medida preventiva para frear o avance do coronavirus. Polo tanto as medidas adoptadas concrétanse nas seguintes:

  • Suspéndese a actividade lectiva do día 16 de marzo ao 29 de marzo.
  • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT).
  • Suspéndense todo tipo de saídas, excursións e actividades extraescolares en xeral programadas.
  • Suspéndense as segundas avaliacións de ESO, Bacharelato (excepto a xa realizada), Formación Profesional, polo que non se entregarán cualificacións, ata recibir máis instruccións da Consellería ao respecto.
  • O alumnado deberá proseguir o seu proceso formativo a través da Aula Virtual, páxina Web, correos electrónicos ou outras plataformas e canles abertas co profesorado do centro coma E-Dixgal e Classroom.
  • Recoméndase seguir as medidas preventivas que as autoridades sanitarias están a difundir, apelando á responsabilidade individual de todas e todos co fin de frear a expansión do virus.