Acción formativa no IES Laxeiro dirixida prioritariamente a desempregados

O IES Laxeiro amplia a súa oferta educativa ofrecendo cursos formativos dirixidos prioritariamente a desempregados, a través dun convenio de colaboración entre as Consellarías de Economía,Industria e Emprego e a de Educación e Cultura. Dentro desa oferta, que se irá ampliando no futuro , o primeiro curso que sa vai implantar é o de "Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos", dentro da familia de automoción. 

A inscrición no curso deberase facer na Oficina de Emprego de Lalín e ten o seguinte prazo:  9 a 23 de febreiro.

As caracterísiticas do curso: duración, programa formativo, calendario de desenvolvemento, requisitos de acceso e demais datos podedes consultalo no arquivo adxunto, así como o certificado de profesionalidade obtido. Para máis información podedes acudir tanto a Oficina de Emprego coma a Dirección do IES Laxeiro, onde teredes cumprida información desta oferta formativa.

Acción formativa para desempregados

Certificado de profesionalidade obtido