Eventos

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Xoves Xuño 23, 2022 »
Xov

 2º BACHARELATO - MAIO & XUÑO

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

PRAZO

MAIO

XUÑO

Presentación

Reclamación formal ante a Dirección.

Dous días lectivos ou, se é o caso, hábiles desde o día seguinte á comunicación.

19  e 20

27 e 28

Revisión co centro

Valoración polo departamento.

Primeiro día lectivo seguinte ou, se fose o caso, hábil a aquel en que finalice o período de solicitude de revisión.

23

29

Comunicación da decisión ao reclamante por parte da Xefatura de Estudos.

Día lectivo, ou se fose o caso, hábil.

23

29

Reclamación ante X.T.

Reclamación á Xefatura Territorial no caso en que persista o desacordo.

Dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada.

24 e 25

30 e 1 xullo

 ESO e BAC - XUÑO 

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

PRAZOS

Presentación

Reclamación formal ante a Dirección.

Dous días lectivos ou, se é o caso, hábiles desde o día seguinte á comunicación.

Revisión no centro

Decisión de modificación ou ratificación da cualificación final (Informe do equi0po docente ou Departamento Didáctico).

Primeiro día lectivo seguinte ou, se fose o caso, hábil a aquel en que finalice o período de solicitude de revisión.

Reunión extraordinaria para revisar o proceso de adopción da decisión de promoción ou titulación á vista das alegacións realizadas.

Dous días lectivos ou, se é o caso, hábiles desde a finalización do período de solicitude de revisión.

Comunicación da decisión ao alumnado reclamante, e á persoa docente titora.

Día lectivo, ou se fose o caso, hábil, seguinte.

Anotación nas actas de avaliación, e, no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (Secretaría do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final.

Tras o proceso de revisión.

Reclamación ante a Xefatura Territorial

Reclamación ante a Xefatura Territorial no caso de que persista o desacordo

Dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada.

FP

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

PRAZOS

Presentación

Reclamación formal ante a Dirección.

Dous días lectivos ou, se é o caso, hábiles desde o día seguinte á comunicación.

Revisión no centro

Traslado por parte da Dirección do centro ao Departamento correspondente para a emisión do informe oportuno.

Cinco días naturais contados a partir do seguinte ao da presentación da reclamación.

Logo de recibido o informe do Departamento, a Dirección emitirá resolución ao respecto.

Comunicación da decisión ao alumnado reclamante, e á persoa docente titora.

Reclamación ante a Xefatura Territorial

Recurso de alzada ante a Xefatura Territorial, cuxa resolución agotará a vía administrativa.

Prazo máximo dun mes a partir da súa notificación.

NORMATIVA APLICÁBEL:

No relativo aos Ciclos Formativos de FP

-ORDE12xul2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial - A45 (Reclamacións sobre as cualificacións).

No relativo ao resto de ensinos do centro

-ORDE2mar2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en EInfantil, EPrimaria, ESO e BAC

-Circular 1/2022, SXEFP, pola que se precisan aspectos da ORDE2mar2021 ... para o curso 2021-2022.

-ORDE25xan2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de EPrimaria, de ESO e BAC no sistema educativo de GZ.

 

 

Start: 23/06/2022 08:58

O pasado venres 17 o alumnado de 2º de ESO realizou 12 km do "Camiño de inverno" correspondentes a etapa "Rodeiro-Lalín". A actividade organizouse desde o departamento de EF en colaboración con docentes doutras materias e dentro do programa de actividades complementarias do centro e do ERASMUS+ "21st century skills through traditional outdoor games".

Deixamos algunha imaxes da actividade.

 

Start: 23/06/2022 09:34

Un ano máis dentro das actividades do ERASMUS+ " "21st Century Skills through Traditional Outdoor Games"   contamos coa colaboración de Luis Iglesias "Luchi" para desenvolver unha xornada de Xogos Tradicionais no IES Laxeiro. 

Deixamos unha pequena mostra gráfica dalgúns dos xogos realizados. 

O procedemento de matriculación realizarase de xeito telemático mediante a aplicación que se enlaza a continuación:

MATRICÚLATE

PRAZO: De 25 de xuño ata o 10 de xullo.

ITINERARIOS QUE SE PODEN ESCOLLER (consultalos antes de realizar a matrícula)

-1º ESO & 2º ESO (non se establecen itinerarios)

-3º ESO

-4º ESO

-1º BACHARELATO

-2º BACHARELATO

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

Indícanse os documentos que se deberán subir á web e como se recollerá o resto de documentación para completar o proceso de matriculación. En referencia ao pagamento do seguro escolar, e coa intención de axilizar o proceso, indícase o número de conta e os posíbeis medios de pagamento.

 

2eso

3eso

4eso

1bac

2bac

DOCUMENTOS PARA SUBIR Á WEB

Comprobante abono seguro escolar

Efectuarase o pago en persoa na entidade bancaria ou mediante transferencia ao seguinte número de conta

ES26-0049-4989-1120-1045-1378

CONCEPTO > ‘SEGURO NOME APELIDOS’ do alumno/a

 

Transporte escolar (os que vaian solicitar o servizo)

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR UNHA VEZ INICIADO O CURSO (serán recollidos polos titores ou titoras en setembro)

Dúas fotos actualizadas ‘tamaño carnet’

Fotocopia de DNI e TARXETA SANITARIA (só nos casos de renovación)

Acreditación de estado físico

Documento DAFIS

Autorización GoogleClassroom (só alumnado novo no centro)

Autorización uso de imaxes

Autorización saídas actividades na vila de Lalín

 

2eso

3eso

4eso

1bac

2bac

CASUÍSTICA PARA 1º ESO

Seralle solicitada a seguinte documentación aos centros adscritos ou de procedencia do alumnado:

-‘Boletíns de cualificacións’ e/ou copia do ‘Historial académico’.

-Fotocopia de DNI e TARXETA SANITARIA.

-Transporte escolar.

Unha vez iniciado completarase coa seguinte documentación:

-Autorización GoogleClassroom.

-Autorización uso de imaxes.

-Dúas fotos actualizadas ‘tamaño carnet’.

-Autorización saídas actividades na vila de Lalín.

-Acreditación de estado físico.

-Documento DAFIS.

IMPORTANTE: O alumnado do centro NON precisa subir as súas cualificacións. O alumnado novo SI debe facelo.

Distribuir contido