Eleccións ao Consello Escolar - 2016

En 2016 corresponde realizar unha renovación parcial dos membros do Consello Escolar. Cómpre renovar un representante do profesorado, un das familias e un do alumnado.

17/10 - Anuncio do inicio do proceso de eleccións dos membros do Consello Escolar do IES Lamas de Castelo

 2/11 - Acta do sorteo público de integrantes da Xunta Electoral (celebrado o mércores 2 de novembro ás 11:30 na entrada do instituto).

4/10 - Acta de constitución da xunta electoral

4/10 - Acta da 1ª reunión da xunta electoral

Calendario electoral

16/11 - Acta da 2ª reunión da xunta electoral

21/11 - Acta da 3ª reunión da xunta electoral

Durante este, realizouse o sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais dos sectores de alumnado e de representantes.

25/11 - Votacións

28/11 - Acta da 3ª reunión da xunta electoral - Proclamación dos resultados

 

Presentación do curso ás familias

O luns 19 de setembro celebraranse as reunións de presentación do curso ás familias, nas que se darán a coñecer as novidades do curso 2016/17 e se presentará o profesorado. Haberá unha reunión común ás 18:10 na biblioteca para dar a benvida e introducir de maneira xeral as características do instituto e a etapa educativa e, a seguir, cada titor/a explicará polo miúdo o funcionamento do centro e as peculiaridades de cada curso e grupo.

Programa CUALE

O programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE) pódese cursar nos centros educativos seguintes nestes prazos de matrícula de setembro:

FONDO LIBROS

Listaxe definitiva de admitidos. Se teñen dúbidas póñanse en contacto co centro.

INICIO DO CURSO ESCOLAR 2016/2017

 • As clases empezarán o 15 de setembro desde 8:40 ata as 14:10, seguindo o horario normal do centro.

 • Haberá transporte escolar, nas paradas habituais.

CALENDARIO EXAMES DE SETEMBRO - CURSO 2015-2016

Os alumnos/as que teñan libros para devolver, farano o día que veñan a recoller as notas (mércores 7 ás 11:00). Recordamos que a devolución dos mesmos é indispensable para que se lles conceda algún tipo de axuda no vindeiro curso.

HORA

XOVES 1

AULA

HORA

VENRES 2

AULA

HORA

LUNS 5

AULA

9.00

a

10.30

FÍSICA E QUÍMICA

+

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

MATEMÁTICAS

9:00

a

10:30

CIENCIAS SOCIAIS

 

SOCIAIS

 

 

9:00

a

10:30

L. CASTELÁ

L. CASTELÁ

10.30

a

12.00

MATEMÁTICAS

 

MATEMÁTICAS

10:30

a

12:00

L. GALEGA

GALEGO

10.30

a

12.00

TECNOLOXÍA

+

EPV

TALLER

12.00

a

13.00

FRANCÉS

IDIOMAS

12:00

a

13:00

CuCa

CIDADANÍA

SOCIAIS

12.00

a

13.30

INGLÉS

IDIOMAS

13.00

a

14.00

ED. FÍSICA

+

MÚSICA

MÚSICA

 

 

 

 

 

 

O inicio das clases do curso 2016/17 será o xoves 15.

Libros de texto e material para o curso 2016/17

Libros e material 1º DE ESO

Libros e material 2º DE ESO

Libros e material 3º DE ESO

Libros e material 4º DE ESO

Corrección de erros

1º de ESO

O ISBN do libro de Bioloxía e Xeoloxía é 978-84-9972-278-8

O ISBN do libro de Xeografía e Historia é 978-84-9972-279-5

2º de ESO

O ISBN correcto do libro de inglés Burlington Build Up ESO 2 Student's Book é 978-9963-47-988-6 978-9963-47-998-6

O ISBN correcto do caderno de exercicios de Inglés é: 978-9963-48-001-2

Os ISBN correctos dos libros de Física e Química (serie Led) son: 9780190502423 para Materia y Energía e 9780190502430 para Movimiento, Fuerzas y el Universo

4º de ESO

O ISBN correcto do libro de texto de Inglés é: 9780194598958

Os ISBN correctos do libro de texto de Física e Química son: 9780190502539 (Parte de Física)  e 9780190502522 (Parte de Química)

 

Fin de curso 2015/16

O final do curso 2015/16 organízase da seguinte maneira:

 • As actividades lectivas rematan o mércores 22. Ese día realizaranse actividades especiais pero no horario habitual. O venres 24 é festivo.
 • As cualificacións seranlle entregadas a cada grupo o luns 27 na aula de titoría correspondente. Este ano, para facilitar a devolución dos libros de texto, as de 1º e 2º entregaranse ás 10:00 e as de 3º e 4º ás 12:00. As cualificacións non recollidas serán enviadas por correo ese mesmo día. Non hai transporte escolar.
 • Devolución de libros: O alumnado que saiba que aproba todo, devolveraos o día 23. O resto devolverá os libros das materias aprobadas o día 27.
 • O prazo de reclamacións comeza no momento de entrega das notas e esténdese até ás 10:00 do mércores 29. As resolucións ás reclamacións resólvense ese mesmo día.
 • Horario de secretaría: 

                                        - xuño, de 9:00 a 14:00h 

                                        - xullo, de 10:00 a 13:00h
                                        - agosto, correo electrónico (ies.lamas.castelo@edu.xunta.es); teléfono (981760667 de 10:00 a 13:00)

Matrícula para o curso 2016/17

Prazos

 • Ordinario (para o alumnado que aprobe todo en xuño): do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Extraordinario (para o alumnado que non se matriculase en xuño): do 1 ao 10 de setembro.

Requisitos

Todo o alumnado

 1. Solicitude de matrícula (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula).
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man xa cuberta; tamén é válida para matricularse en setembro, polo que recomendamos que a garden até entón, de ser o caso.
 2. Permiso de imaxe de menores (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula)
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man.

  En casos de separación ou divorcio, orixinal ou copia cotexada da sentenza.

1º de ESO

 1. DNI do alumno/a e dos pais ou titores legais
 2. Tarxeta sanitaria
 3. Libro de familia (orixinal ou copia cotexada)
 4. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).
 5. A foto carné facemola no centro, polo que deberá vir o alumno/a a matricularse.

2 de ESO

 1. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).

3º e 4º de ESO

 1. 1,12 euros para o seguro escolar
Distribuir contido