Inicio do curso 2014/15

Entrega de notas do curso 2013/14

As notas serán entregadas o luns 8 ás 11:00 (non hai transporte escolar). Nese momento abrirase o prazo de reclamacións, que serán resoltas o mércores 10.

Recórdase que o luns 8, como moi tarde, hai que ter devoltos os libros que se prestasen durante o curso.

Inicio das actividades lectivas

A presentación será o luns 15 ás 12:00. Haberá transporte escolar. As clases comezarán no horario habitual o martes 16.

 

Contratación do servizo de xestión e explotación da cafetaría do IES Lamas de Castelo de Carnota durante o curso 2014/15

Segundo a instrución 4/2014, do 5 de xuño de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, convócase un concurso para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetaría do IES Lamas de Castelo de Carnota durante o curso 2014/15.

As ofertas presentaranse na Secretaría do centro. O prazo de presentación é de dez días naturais a partir do 24 de xuño. As especificacións técnicas e as condicións son as que se estabelecen neste documento.

RESOLUCIÓN

Por resolución do 7 de xullo, adxudícaselle o servizo a SILMER S.C.

Matrícula para o curso 2014/15

Prazos

 • Ordinario (para o alumnado que aprobe todo en xuño): do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Extraordinario (para o alumnado que non se matriculase en xuño): do 1 ao 12 de setembro.

Requisitos

Todo o alumnado

 1. Solicitude de matrícula (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula)
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man xa cuberta; tamén é válida para matricularse en setembro, polo que recomendamos que a garden até entón, de ser o caso.
 2. Permiso de imaxe de menores (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula)
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man.
 • Non se precisa foto. Facémola no centro no momento da matrícula.

1º de ESO

 1. DNI do alumno/a e dos pais ou titores legais
 2. Tarxeta sanitaria
 3. Libro de familia
 4. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).

2 de ESO

 1. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).

3º e 4º de ESO

 1. 1,12 euros para o seguro escolar

Materiais curriculares para o curso 2014/15

Libros de texto e materiais curriculares para 1º de ESO · 2º de ESO · 3º de ESO · 3º de ESO (PDC) · 4º de ESO

(Se estes documentos non se dan aberto no navegador, descárgaos primeiro no ordenador e ábreos cun lector de PDF).

Para este curso, como novidade, hase requirir ter unha memoria tipo USB na que poder gardar ou entregar traballos. A normativa que regula as axudas este ano introduce algunhas novidades que convén coñecer. Ademais destas axudas, o IES Lamas de Castelo prestará algúns libros de texto para determinadas materias; a información sobre estes libros darase a comezos de curso en cada materia.

Fin de curso

O final do curso 2013/14 organízase da seguinte maneira:

 • As actividades lectivas rematan o venres 20. Ese venres e o xoves anterior realizaranse actividades especiais pero no horario habitual.
  • Para algunhas materias prestáronse os libros de texto a principios de curso. Este día tenos que devolver o alumnado que xa saiba que aprobou esas materias en xuño.
 • As cualificacións seranlle entregadas a cada grupo o luns 23 ás 11:00 na aula de titoría; as cualificacións non recollidas serán enviadas por correo ese mesmo día. Non hai transporte escolar. O alumnado que aprobe as materias para as que se prestasen libros de texto deberaos devolver ese día.
 • O prazo de reclamacións comeza nese momento e esténdese até ás 10:00 do mércores 25. As resolucións ás reclamacións resólvense ese mesmo día.
 • Durante o mes de xuño, despois do remate das clases, o horario de secretaría será de 9h a 14h. En xullo será de 10h a 13h.

Probas de acceso a ciclos de grao medio

Hai información sobre as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio convocadas para 2014 nesta páxina.

Segunda avaliación

A segunda avaliación do curso 2013/14 realizouse o mércores 2 de abril e as cualificacións entregaranse o venres 4 ao remate das xornadas culturais que ocupan os días 2, 3 e 4 de abril.

As vacacións de primavera comezan o sábado 12 e as actividades docentes retómanse o martes 22.

Charla coloquio «A prevención dos trastornos da conduta alimentaria: Que comen os nosos fillos/as?»

O mércores 19 de marzo ás 18:00 horas terá lugar no IES Lamas de Castelo unha charla-coloquio sobre A PREVENCIÓN DOS TRASTORNOS DA CONDUTA ALIMENTARIA: QUE COMEN OS NOSOS FILLOS/AS?


Esta charla forma parte da escola de pais que organiza o Departamento de Orientación do IES Lamas de Castelo e que será impartida por un membro da Asociación de Bulimia e Anorexia de Galicia (ABAGAL).

Días non lectivos do centro para o curso 2013/14

O Consello Escolar do IES Lamas de Castelo, reunido o 28 de outubro, propuxo como días non lectivos do centro para o curso 2013/14 os dous seguintes:

 • Luns, 9 de decembro de 2013
 • Venres, 2 de maio de 2014
Distribuir contido