Skip to Content

 Lamas de Castelo s/n - 15293 - Carnota (A Coruña) - ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal - 881867200

Horario: de luns a venres de 8:40 a 14:10 - luns tarde de 16:20 a 18:00 - recreo de 11:10 a 11:40
MATRÍCULA 2021/22


Prazos


 • Prazo ordinario: alumnado que aprobe todo en xuño do 25 de xuño ao 10 de xullo
 • Prazo extraordinario: resto do alumnado do 1 ao 10 de setembro

Cita previa


 

 • Para formalizar a matrícula no centro deberán pedir cita previa no 881867200

Alumnado de nova incorporación ao centro


 

 • Formulario de matrícula (faga clic para descargar)
 • Documentación que debe adxuntar ao formulario:
  • 1 foto (tamaño carné)
  • Fotocopia do DNI ( do alumno ou alumna e dos pais)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria
  • Fotocopia do libro de familia (de todas as páxinas)
  • En caso de separación ou divorcio dos pais: fotocopia da sentenza onde conste quen exerce a patria potestade e custodia do menor

Alumnado que permanece no centro


 

 • Formulario de matrícula (faga clic para descargar)
 • Documentación que debe adxuntar ao formulario:
  • 1 foto (tamaño carné)
  • Pago do seguro escolar para o alumnado de 3º e 4º  de ESO (a cantidade é de 1,12€ e abonarase en metálico no centro ao formalizar á matrícula) 


book | by Dr. Radut