Adaptacións das programacións didácticas

Estimadas familias, no seguinte cadro podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas en cumprimento das instrucións do 27 de abril do 2020 para coñecer os estándares de aprendizaxe imprescindibles e os criterios que se terán en conta na cualificación final do alumnado.

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

1ºESO - BiXe

3ºESO - BiXe

4ºESO - BiXe

Departamento de Educación Física

1º ESO – EF

2º ESO - EF

3º ESO - EF

4º ESO - EF

Departamento de Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO - EPVA

3ºESO - EPVA

4ºESO - EPVA

Departamento de Física e Química

2º ESO – FQ

3º ESO – FQ

4º ESO – FQ

4º ESO – Cultura científica

Departamento de Francés

1º ESO - Francés

2º ESO - Francés

3º ESO - Francés

2º ESO – Investigación e tratamento da información

4ºESO - Latín

Departamento de inglés

1º ESO - Inglés

2º ESO - Inglés

3º ESO - Inglés

4º ESO - Inglés

2º ESO - Programación

Departamento de Lingua Castelá e Literatura

1º ESO - LCeL

2º ESO - LCeL

3º ESO - LCeL

4º ESO - LCeL

1º ESO - Oratoria

Departamento de Lingua Galega e Literatura

1º ESO - LGeL

2º ESO - LGeL

3º ESO - LGeL

4º ESO - LGeL

1º ESO - Portugués

Departamento de Matemáticas

1º ESO - Matemáticas

2º ESO - Matemáticas

3º ESO - Matemáticas

4º ESO - Matemáticas

4º ESO - Economía

Departamento de Música

2º ESO - Música

3º ESO - Música

4º ESO - Música

Departamento de Relixión

1º ESO - Relixión

2º ESO - Relixión

3º ESO - Relixión

4º ESO - Relixión

Departamento de Tecnoloxía

2º ESO - Tecnoloxía

3º ESO - Tecnoloxía

4º ESO - Tecnoloxía

4º ESO - TIC

Departamento de Xeografía e Historia

1º ESO - XeHi

2º ESO - XeHi

3º ESO - XeHi

4º ESO - XeHi

3º ESO – Cultura clásica