PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR 2017

Publicación da convocatoria das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e grao superior de formación profesional para o ano 2017.

Requisitos de acceso para probas de grao medio: Non ter o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e ter dezasete anos ou facelos no ano natural de celebración da proba.

Datas de inscrición: Entre os días 13 e 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

Lugar de inscrición: En calquera centro docente público que imparta ciclos formativos de formación profesinal.

Realización da proba: 31 de maio de 2017.

Máis información:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual