Fondo Social Europeo

O FSE axuda nos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento de 2º e 3º da ESO e nos programas de diversificación curricular de 4º da ESO.

A información completa está aquí.