Recuperación de materias pendentes

Os exames de recuperación das materias pendentes realizaranse nas seguintes datas:

1º PARCIAL: 14 ao 18 de decembro

2º PARCIAL: 1 ao 5 de Abril

 

Os alumnos poderán facer as actividades de repaso propostas polos profesores correspondentes como axuda para aprobar o exame.