Recuperación de pendentes

 Calendario de exames de pendentes de Lingua Galega e Literatura

Primeira proba: na semana do 14 ao 18 de xaneiro de 2019

Segunda proba: na semana do 1 ao 5 de abril de 2019

Proba final: na semana do 6 ao 10 de maio de 2019

Todas estas probas realizaranse durante as sesións de clase.
Poderá presentarse a estas probas o alumnado que vaia entregando periodicamente o traballo sinalado pola profesora. Se non se entregan os traballos nos prazos sinalados, perderase o dereito a recuperar por partes e só se poderá acudir á proba final.

Atención ao alumnado: O alumnado coa materia pendente pode poñerse en contacto coa profesora (Mariluz) durante as clases para pedir traballos, aclarar dúbidas... así coma nos recreos (luns e venres).