Diploma de participación no Bubisher

Neste curso participamos nunha actividade solidaria con moitas bibliotecas escolares galegas, na doazón de libros ás bibliotecas dos campos de refuxiados saharauís, o niño do Bublsher. Cada unha das bibliotecas enviou un libro para dotar esa biblioteca e agora, a Asociación de Escritores por el Sáhara mais o Bubisher entregáronnos este diploma conmemorativo.

Se queredes lembrar en que consistiu esta actividade podedes ler máis aquí.