Horarios de Titoría Profesorado ESO e Bacharelato

HORARIO PARA RECEPCIÓN DE PAIS/NAIS/TITORES/AS LEGAIS POR PARTE DO PROFESORADO DO CENTRO- CURSO 18_19

Os nomes do profesorado escritos en vermello correspóndense cos titores/as de cada curso

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

1º ESO A

Besada Porto, José Miguel

MATEMÁTICAS

LUNS

11:50-12:40

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

Facal Díaz, José Manuel

FÍSICA e QUIMICA

MÉRCORES

09:50-10:40

García Ares, M. del Carmen

L. GALEGA

VENRES

11:50-12:40

Gestoso Ferreiro, Santiago

MATEMÁTICAS

MARTES

11:50-12:40

Gómez Rodríguez, Cristina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Mosquera Pérez, Ana

L. GALEGA

XOVES

11:50-12:40

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Rodríguez Blanco, Lupe

INGLÉS

MÉRCORES

10:40-11:30

Romero López, Alicia

L. CASTELÁ

VENRES

09:50-10:40

Tizón Rodríguez, J. Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

LUNS

10:40-11:30

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

1º ESO B

Besada Porto, José Miguel

MATEMÁTICAS

LUNS

11:50-12:40

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Conde Vieiro, Rosa María

L. GALEGA

LUNS

09:50-10:40

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

Facal Díaz, José Manuel

FÍSICA e QUIMICA

MÉRCORES

09:50-10:40

García Gómez, Pilar

L. CASTELÁ

LUNS

10:40-11:30

Gestoso Ferreiro, Santiago

MATEMÁTICAS

MARTES

11:50-12:40

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Mosquera Pérez, Ana

L. GALEGA

XOVES

11:50-12:40

Raíces Madriñán, Marina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Rodríguez Blanco, Lupe

INGLÉS

MÉRCORES

10:40-11:30

Romero López, Alicia

L. CASTELÁ

VENRES

09:50-10:40

Tizón Rodríguez, J. Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

LUNS

10:40-11:30

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

2º ESO A

Besada Porto, José Miguel

MATEMÁTICAS

LUNS

11:50-12:40

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

Facal Díaz, José Manuel

FÍSICA e QUIMICA

MÉRCORES

09:50-10:40

García Gómez, Pilar

L. CASTELÁ

LUNS

10:40-11:30

García Ares, M. del Carmen

L. GALEGA

VENRES

11:50-12:40

Gómez Rodríguez, Cristina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Mosquera Agrelo, Manuel

XEOGRAFÍA e HISTORIA

MARTES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Preto Fernández, Brais

MATEMÁTICAS

LUNS

12:40-13:30

Raíces Madriñán, Marina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Rodríguez Blanco, Lupe

INGLÉS

MÉRCORES

10:40-11:30

Rodríguez Pena, María

INGLÉS

LUNS

10:40-11:30

Romero López, Alicia

L. CASTELÁ

VENRES

09:50-10:40

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO B

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Chouza Noal, Juan José

MATEMÁTICAS

XOVES

10:40-11:30

Conde Vieiro, Rosa María

L. GALEGA

LUNS

09:50-10:40

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

Facal Díaz, José Manuel

FÍSICA e QUIMICA

MÉRCORES

09:50-10:40

García Gómez, Pilar

L. CASTELÁ

LUNS

10:40-11:30

Gómez Rodríguez, Cristina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Mosquera Agrelo, Manuel

XEOGRAFÍA e HISTORIA

MARTES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Pellitero Varela, Martín

FÍSICA e QUIMICA

VENRES

10:40-11:30

Preto Fernández, Brais

MATEMÁTICAS

LUNS

12:40-13:30

Raíces Madriñán, Marina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Rodríguez Blanco, Lupe

INGLÉS

MÉRCORES

10:40-11:30

Rodríguez Pena, María

INGLÉS

LUNS

10:40-11:30

Tizón Rodríguez, J. Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

LUNS

10:40-11:30

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

3º ESO A

Besada Porto, José Miguel

MATEMÁTICAS

LUNS

11:50-12:40

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

Facal Díaz, José Manuel

FÍSICA e QUIMICA

MÉRCORES

09:50-10:40

García Pintos, Sira

LATÍN

MARTES

09:50-10:40

Gómez Rodríguez, Cristina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Mosquera Agrelo, Manuel

XEOGRAFÍA e HISTORIA

MARTES

11:50-12:40

Mosquera Pérez, Ana

L. GALEGA

XOVES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Rodríguez Pena, María

INGLÉS

LUNS

10:40-11:30

Tizón Rodríguez, J. Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

LUNS

10:40-11:30

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO B

Besada Porto, José Miguel

MATEMÁTICAS

LUNS

11:50-12:40

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

Facal Díaz, José Manuel

FÍSICA e QUIMICA

MÉRCORES

09:50-10:40

García Pintos, Sira

LATÍN

MARTES

09:50-10:40

Gestoso Ferreiro, Santiago

MATEMÁTICAS

MARTES

11:50-12:40

Gómez Rodríguez, Cristina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Mosquera Agrelo, Manuel

XEOGRAFÍA e HISTORIA

MARTES

11:50-12:40

Mosquera Pérez, Ana

L. GALEGA

XOVES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Pellitero Varela, Martín

FÍSICA e QUIMICA

VENRES

10:40-11:30

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Romero López, Alicia

L. CASTELÁ

VENRES

09:50-10:40

Tizón Rodríguez, J. Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

LUNS

10:40-11:30

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO A

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Chouza Noal, Juan José

MATEMÁTICAS

XOVES

10:40-11:30

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

García Ares, M. del Carmen

L. GALEGA

VENRES

11:50-12:40

García Gómez, Pilar

L. CASTELÁ

LUNS

10:40-11:30

García Pintos, Sira

LATÍN

MARTES

09:50-10:40

López Otero, Isabel

ECONOMÍA

LUNS

12:40-13:30

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Martínez Rey, Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

VENRES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Pellitero Varela, Martín

FÍSICA e QUIMICA

VENRES

10:40-11:30

Pérez Carrasco, Francisco

FILOSOFÍA

VENRES

09:50-10:40

Preto Fernández, Brais

MATEMÁTICAS

LUNS

12:40-13:30

Raíces Madriñán, Marina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Rodríguez Pena, María

INGLÉS

LUNS

10:40-11:30

Tizón Rodríguez, J. Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

LUNS

10:40-11:30

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO B

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Chouza Noal, Juan José

MATEMÁTICAS

XOVES

10:40-11:30

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

García Ares, M. del Carmen

L. GALEGA

VENRES

11:50-12:40

García Gómez, Pilar

L. CASTELÁ

LUNS

10:40-11:30

García Pintos, Sira

LATÍN

MARTES

09:50-10:40

Gestoso Ferreiro, Santiago

MATEMÁTICAS

MARTES

11:50-12:40

Gómez Rodríguez, Cristina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

López Otero, Isabel

ECONOMÍA

LUNS

12:40-13:30

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Martínez Rey, Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

VENRES

11:50-12:40

Mosquera Agrelo, Manuel

XEOGRAFÍA e HISTORIA

MARTES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Pellitero Varela, Martín

FÍSICA e QUIMICA

VENRES

10:40-11:30

Pérez Carrasco, Francisco

FILOSOFÍA

VENRES

09:50-10:40

Preto Fernández, Brais

MATEMÁTICAS

LUNS

12:40-13:30

Raíces Madriñán, Marina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Rodríguez Pena, María

INGLÉS

LUNS

10:40-11:30

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

BHCS

 

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Chouza Noal, Juan José

MATEMÁTICAS

XOVES

10:40-11:30

Conde Vieiro, Rosa María

L. GALEGA

LUNS

09:50-10:40

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

García Pintos, Sira

LATÍN

MARTES

09:50-10:40

Gil Rodríguez, Ana Isabel

L. CASTELÁ

MÉRCORES

10:40-11:30

López Otero, Isabel

ECONOMÍA

LUNS

12:40-13:30

Martínez Rey, Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

VENRES

11:50-12:40

Pérez Carrasco, Francisco

FILOSOFÍA

VENRES

09:50-10:40

Preto Fernández, Brais

MATEMÁTICAS

LUNS

12:40-13:30

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

2º BHCS

 

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Chouza Noal, Juan José

MATEMÁTICAS

XOVES

10:40-11:30

García Pintos, Sira

LATÍN

MARTES

09:50-10:40

Gestoso Ferreiro, Santiago

MATEMÁTICAS

MARTES

11:50-12:40

Gil Rodríguez, Ana Isabel

L. CASTELÁ

MÉRCORES

10:40-11:30

López Otero, Isabel

ECONOMÍA

LUNS

12:40-13:30

Martínez Rey, Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

VENRES

11:50-12:40

Mosquera Agrelo, Manuel

XEOGRAFÍA e HISTORIA

MARTES

11:50-12:40

Mosquera Pérez, Ana

L. GALEGA

XOVES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Pérez Carrasco, Francisco

FILOSOFÍA

VENRES

09:50-10:40

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Rodríguez Blanco, Lupe

INGLÉS

MÉRCORES

10:40-11:30

Tizón Rodríguez, J. Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

LUNS

10:40-11:30

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

1º BCNS

 

Besada Porto, José Miguel

MATEMÁTICAS

LUNS

11:50-12:40

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Conde Vieiro, Rosa María

L. GALEGA

LUNS

09:50-10:40

Díez Rechou, Rita María

E. FISICA

MARTES

12:40-13:30

Gil Rodríguez, Ana Isabel

L. CASTELÁ

MÉRCORES

10:40-11:30

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Pellitero Varela, Martín

FÍSICA e QUIMICA

VENRES

10:40-11:30

Pérez Carrasco, Francisco

FILOSOFÍA

VENRES

09:50-10:40

Raíces Madriñán, Marina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

 

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

DIA

HORA

 

 

 

 

 

 

 

BCNS

 

Besada Porto, José Miguel

MATEMÁTICAS

LUNS

11:50-12:40

Cao García, Teresa

RELIXIÓN

VENRES

10:40-11:30

Carballo Davila, Dolores

FRANCÉS

VENRES

12:40-13:30

Facal Díaz, José Manuel

FÍSICA e QUIMICA

MÉRCORES

09:50-10:40

Gestoso Ferreiro, Santiago

MATEMÁTICAS

MARTES

11:50-12:40

Gil Rodríguez, Ana Isabel

L. CASTELÁ

MÉRCORES

10:40-11:30

Martín Romalde, Sabela

E. PLÁSTICA

VENRES

10:40-11:30

Martínez Rey, Antonio

XEOGRAFÍA e HISTORIA

VENRES

11:50-12:40

Mosquera Agrelo, Manuel

XEOGRAFÍA e HISTORIA

MARTES

11:50-12:40

Mosquera Pérez, Ana

L. GALEGA

XOVES

11:50-12:40

Noya Dopazo, Roberto

TECNOLOXÍA

MARTES

10:40-11:30

Pérez Carrasco, Francisco

FILOSOFÍA

VENRES

09:50-10:40

Raíces Madriñán, Marina

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

MARTES

09:50-10:40

Rama Martínez, M. del Mar

INGLÉS

MÉRCORES

11:50-12:40

Rodríguez Blanco, Lupe

INGLÉS

MÉRCORES

10:40-11:30

Valencia Hentschel, Carlos

MÚSICA

MÉRCORES

11:50-12:40

 

Os nomes do profesorado escritos en vermello correspóndense cos titores/as de cada curso

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer