Latín

DEPARTAMENTO DE LATÍN

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo

Hora titoría pais/nais/alumnos

María Yolanda Soba Tomás

Xefa departamento

 Xoves 12:35/13:25

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

 Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.