Latín

DEPARTAMENTO DE LATÍN

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo

Hora titoría pais/nais/alumnos

María Inés Rodríguez López

Xefa departamento

martes 11:45/12:35

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

 Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.