Documentos para aprobar/informar

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Reunión da CCP do día 25 de outubro de 2017 ás 16:30 horas

 

Xúntase a convocatoria de formación para profesorado do curso pasado, pois con data de hoxe aínda non saíra a do curso actual , e tamén todos os cursos que se poden cursar na Aula mentor este ano, para todos os adultos.

 

Claustro de profesores/as

Consello Escolar