CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

30/01/2020 16:30

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario na aula multimedia para o mércores, día 30 de xaneiro de 2019 ás 16:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.

2.- Avaliación dos gastos de funcionamento do centro do ano 2018.

3.- Avaliación do orzamento para o ano 2019.

4.- Avaliación dos resultados académicos na ESO e no Bacharelato durante o curso 2017/2018.

5.- Aprobación ou modificación, se procede, de actividades complementarias e extraescolares para o curso 2018/2019.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 22 de xaneiro de 2019.

 

O DIRECTOR

  

 

Javier Conde Vázquez