REUNIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

23/01/2020 16:45

REUNIÓN DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 

            Convócase reunión da comisión de convivencia do centro na aula multimedia para o xoves, día 23 de xaneiro de 2020 ás 16:45 horas, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Medidas disciplinarias aplicadas no centro durante o primeiro trimestre.

3.- Información da Xefatura de Estudos.

4.- Información da persoa dinamizadora da convivencia no centro.

5.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 15 de xaneiro de 2020.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez